Știri

Redistribuirea alocațiilor între autoritățile publice centrale

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Prin acest proiect se propun majorări de alocații la Cancelaria de Stat, în mărime de 14,8 mil. lei, pentru instalarea sistemului de iluminare pe bază de LED, procurări de mijloace fixe, inclusiv utilaj medical și achitarea agentului termic. De asemenea, se vor acorda alocații în sumă de 3,1 mil. lei Ministerul Justiției, pentru acoperirea insuficienței la achitarea concediilor nefolosite și ajutorului material. Majorări de alocații se propun și pentru Centrul Național Anticorupție, în mărime de 4,6 mil. lei, pentru achitarea concediilor nefolosite, indemnizațiilor la încetarea contractului de muncă, prestațiilor sociale, dar și plata documentelor executorii. La fel, majorări de alocații pentru achitarea indemnizațiilor la încetarea contractului de muncă și pentru achitarea concediilor nefolosite se propun pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Serviciul de Informații și Securitate, în mărime de două și, respectiv, 1,9 mil. lei. Majorările de alocații menționate vor fi realizate din contul diminuării alocațiilor la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu 18,0 mil. lei, în legătură cu economiile aferente pozițiilor vacante și cele identificate la diferența de curs valutar, la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – cu 2,1 mil. lei din alocațiile nevalorificate pentru investiții capitale, precum și din contul programului Acțiuni generale – 6,3 mil. lei, economii identificate la plata cotelor de membru în organizațiile internaționale. În total, redistribuirile de alocații între autoritățile publice centrale vor atinge suma de 26,4 mil. lei. Concomitent, se propune redistribuirea alocațiilor bugetare în sumă de 0,7 mil. lei pentru acoperirea soldului negativ format la Agenția Rezerve Materiale în procesul transmiterii acesteia în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, care permite, cu acordul Guvernului, redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, între autorități publice centrale și între programele unei autorități, în volum de până la 10% din alocațiile bugetare aprobate.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

773 vizualizări

Data publicării:

21 Noiembrie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

guvern Moldova | alocații | redistribuire | finante publice | responsabili | proiect hotarire guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon