21
06 2019
1098

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic? Conform prevederilor art. 2811 alin. (1) din CF, persoanele juridice, persoanele înregistrate în calitate de întreprinzător sunt obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare până la data de 25 iulie (inclusiv) a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Potrivit prevederilor art. 282 din CF, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la data de 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Astfel, agentul economic își va menține dreptul la reducerea în mărime de 15% în condițiile în care corectările realizate în Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (BIJ 17) nu afectează, în sensul majorării, suma impozitului achitată integral până la data de 30 iunie a perioadei fiscale respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.