22
09 2017
3696

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 1

În legătură cu sosirea iernii, agentul economic „W” SRL a procurat un mijloc fix (automobil) de deszăpezire a teritoriului său. Urmează de stabilit dacă în situaţia dată se deduc în scopuri fiscale cheltuielile aferente mijlocului fix şi a uzurii acestuia. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1), (2) şi (5) din CF, mărimea deducerii uzurii calculate a proprietăţii se determină în conformitate cu prezentul articol, cu art. 24 şi 27 din CF. Proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei. Mărimea uzurii mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe, la sfârșitul perioadei de gestiune, ce se raportă la o anumită categorie de proprietate, la norma de uzură respectivă prevăzută la art. 26 alin. (8) din CF. În baza prevederilor art. 27 alin. (1) din CF, valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, dobânzile plătite sau calculate până la punerea obiectului în exploatare. Valeriu Severin Conform prevederilor art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. În situaţia dată, cheltuielile aferente procurării mijlocul fix de deszăpezire, inclusiv cheltuielile de transportare şi punere în funcţiune a acestuia, vor fi deduse în scopuri fiscale, dacă entitatea „W” SRL poate argumenta necesitatea acestui mijloc fix în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Astfel de argument poate servi faptul că datorită mijlocului fix, teritoriul entităţii este menţinut curat (deszăpezit) fapt ce facilitează atât accesul angajaţilor şi clienţilor în încăperile situate pe teritoriul dat, cât şi accesul transportului auto propriu ce transportă materii prime către întreprindere şi produse finite de la întreprindere şi a transportului clienţilor care vin să procure mărfurile entităţii „W” SRL. Referitor la deducerea în scopuri fiscale a uzurii mijlocului fix respectiv (în cazul în care valoarea acestuia este mai mare de 6000 lei), aceasta se va deduce pe principii generale dacă entitatea va utiliza mijlocul fix în activitatea sa. Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 2 Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 3

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.