26
07 2018
4094

Reforma fiscală: amenzile, altfel

Amenda pentru împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, depozite, locurile de păstrare a bunurilor și în spaţiile comerciale prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente necesare Serviciului Fiscal de Stat, va fi modificată. Se propune ca încălcarea să fie sancționată cu amendă de la 4 mii la 6 mii lei, în prezent suma acesteia fiind de 5 mii lei. Propunerea se conține în pachetul legislativ ce prevede modificarea legislației fiscale. Se va modifica și amenda pentru neexecutarea deciziei organului cu atribuţii de administrare fiscală de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului. În prezent, aceasta se sancţionează cu amendă în proporţie de 30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor. Autorii propun ca această să fie aplicată diferenţiat, de la 25 la 35% din suma menționată. Pentru neexecutarea cerinţelor din citaţia SFS, persoanele fizice se vor sancţiona cu o amendă în mărime de la 400 la 600 lei în loc de 500 lei, după cum prevede legislația în vigoare, iar persoanele juridice – cu amendă de la 4 la 6 mii lei, în loc de 5 mii. Potrivit art. 22615 din CF, persoana citată este obligată să prezinte, până la iniţierea controlului fiscal, declaraţia cu privire la proprietate conform formularului şi modului stabilit de Ministerul Finanţelor. În cazul în care aceasta nu execută prevederea, se sancționează cu amendă de 5 mii lei. Prin acest proiect se propune micșorarea sancțiunii, suma aprobată constituind de la 2,5 mii la 3 mii lei. Documentul mai prevede majorarea sancțiunilor în cazul nerespectării reglementărilor din domeniul transportului auto de călători. Astfel, efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de act permisiv, se sancționează în prezent cu amendă de 3 mii lei. Autorii proiectului propun amenzi mai dure, cuprinse între 5 mii şi 15 mii lei. În același timp, neprezentarea, prezentarea cu întârziere sau prezentarea SFS a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, ce se sancţionează în prezent cu 4 mii lei, se va sancționa cu amendă de la 3 mii la 5 mii lei. Sancțiunea pentru încălcarea de către instituţia financiară a obligaţiilor în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare se va modifica de la cele 3 mii lei prevăzute în prezent până la 2-4 mii lei. Neprezentarea sau prezentarea tardivă la SFS de către contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate, ce se sancţionează cu amendă în mărime de 5 mii lei, se va sancționa cu amendă de la 4 mii la 6 mii lei. Aceiaşi amendă poate fi aprobată pentru neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale sau a documentelor de evidenţă şi a benzilor de control. Totodată, se propune reducerea amenzii pentru neeliberarea facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate de la 50% la 20-30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. Persoanele juridice și cele fizice întreprinzători individuali vor fi sancționați cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată fără respectarea modului de întocmire și de prezentare a acesteia, dar nu mai mult de 10 mii lei per total. Eschivarea de la calculul sau plata impozitelor, taxelor și primelor de asigurări obligatorii se va sancționa cu amendă de la 80% la 100%. În prezent, aceasta se sancţionează cu o amendă în mărimea impozitului sau taxei nedeclarate. Pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale, persoanele fizice vor fi sancţionate cu amendă în mărime de la 4mii la 6 mii lei, în loc de 5 mii lei, iar agenţii economici – de la 8 mii la 12 mii lei, în loc de 10 mii lei, cum se practică în prezent. În același timp, se propune completarea Codului fiscal cu un articol ce va reglementa încălcarea obligației fiscale de transferare a plăților încasate de către executorii judecătorești. Astfel, se propune ca pentru netransferarea sau transferarea tardivă de către executori judecătorești a plăților încasate în folosul bugetului public naţional să se calculeze penalitatea pentru fiecare zi de întrârziere, în conformitate cu art. 228 din CF. Menţionăm că proiectul de lege este examinat astăzi, 26 iulie, de parlament.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.