26
07 2018
6067

Reforma fiscală: ce prevede proiectul

Cotă unică a impozitului pe venit Cota impozitului pe venit pentru persoanele fizice și pentru întreprinzătorii individuali va constitui 12% din venitul anual impozabil. Actualmente, impozitarea persoanelor fizice are la bază sistemul progresiv, prin aplicarea unui impozit în mărime de 7% pentru veniturile de până la 33 mii lei și 18% pentru cele de depășesc această sumă. Prevederea dată se conține în pachetul legislativ de reformă fiscală. Proiectul derivă din necesitatea perfecționării și ajustării legislației fiscale la evoluția proceselor economice și sociale atât la nivel naţional, cât și international. În contextul introducerii cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice, se mai propune ajustarea celorlalte cote de impozitare a acestor persoane. Astfel, cota impozitului pe venitul reținut de la persoanele fizice din dobânda aferentă împrumuturilor acordate agenților economici va scădea de la 15 la 12%. În același timp, se va modifica și cota impozitului pe venit reținut de la persoanele fizice pentru câștigurile de la jocurile de noroc și campaniile promoționale, cu excepția loteriilor și pariurilor sportive, de la 18 la 12%. Reamintim că ultima modificare conceptuală a sistemului de impozitare a fost efectuată în anul 2008, când sistemul de 3 cote de impozitare a fost redus la 2 cote. În nota proiectului se menționează că aceste modificări mai survin și în contextul schimbărilor conceptuale ce au loc în țările din regiune. Bunăoară, România a redus cota unică de la 16% la 10%. Suma scutirilor personale se va majora Pachetul legislativ ce se referă la reforma în domeniul fiscal prevede majorarea scutirii personale anuale a persoanelor fizice de la 11280 lei până la nivelul de 24 mii lei. Aceasta presupune că veniturile salariale ale persoanei aflate sub minimum de existență nu vor fi impozitate. Totodată, va crește și suma scutirii personale ale unor categorii de persoane social-vulnerabile cum ar fi persoanele cu dizabilități în legătură cu participarea în acțiunile de luptă pentru apărarea țării, cele participante în acțiunile de luptă din Afganistan, victimele avariei de la Cernobâl și alte persoane, menționate în art.33 alin. 2 din CF, a căror scutire va crește de la 16800 la 30 mii lei. De asemenea, va crește de la 16800 lei anual la 18 mii lei suma scutirii pentru persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu persoanele menționate în art 33, alin. 2. În același timp, în scopul susținerii familiilor cu copii, se propune majorarea scutirii pentru persoanele întreținute de la 2520 lei anual până la 3000 lei. În cazul persoanelor întreținute cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, scutirea va crește de la 11280 lei până la 18 mii lei. Scutirea majorată de 18 mii lei se va acorda și în cazul persoanelor întreținute cu dizabilități severe și accentuate. În vederea neadmiterii situației în care unele persoane cu dizabilități, ca urmare a primirii alocațiilor din bugetul de stat, sunt excluse din categoria persoanelor întreținute, se propune excluderea sumei alocațiilor bugetare de la calcularea indicatorului de calificare drept persoană întreținută (venit nu mai mare de 11280 lei). Totodată, la calcularea venitului persoanelor întreținute nu se va include suma alocațiilor pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate, achitate din mijloacele bugetului de stat. Impozitarea angajaților din transportul auto în regim de taxi Codul fiscal va fi completat cu un articol nou - 881, ce va reglementa impozitarea plăților salariale ale angajaților din domeniul de transport auto de călători în regim de taxi. Astfel, se propune instituirea unui regim special de aplicare a impozitului pe venit din salariu pentru aceste persoane, în scopul conformării fiscale în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi. Regimul special presupune înlocuirea cotei standard a contribuțiilor de asigurări sociale – 23% de la fondul de retribuire a muncii a persoanei fizice + 6% din suma venitului calculate pentru achitarea acestei persoane, cu o contribuție în mărime fixă de 702 lei lunar (1/12 din suma fixă). Totodată, se va înlocui cota standard a primelor de asigurare medicală (4,5% la fondul de retribuire a muncii + 4,5 din suma venitului îndreptat spre achitare) cu o primă în mărime fixă de 338 lei lunar (1/12 din suma fixă) De asemenea, se mai propune ca, prin derogare de la prevederile art 15 și art.88, angajatorii din domeniul de transport auto de călători în regim de taxi care plătesc angajatului salariu să fie obligați să calculeze și să achite un impozit pe venit în mărime fixă de 500 lei lunar pentru fiecare angajat, din venitul ce nu depășește 10 mii lei per lună. Totodată, suma venitului lunar ce va depăși limita stabilită, se va supune impozitării prin aplicarea regimului fiscal general, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare. Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceiași entitate din domeniul de transport auto de călători în regim de taxi, veniturile de la altă activitate de vor impozita în modul general stabilit. Pentru angajații după perioada de raportare, impozitul se va achita până la finele lunii de gestiune, proporţional pentru perioada dintre raportări și integral pentru următoarea lună. În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, impozitul achitat nu se restituie și nu se trece în contul altor impozite și taxe. Potrivit datelor, pe teritoriul țării activează atât legal cât și ilicit între 5 şi 7 mii de automobile în regim de taxi. Reieșind din numărul automobilelor ce sunt utilizate pentru prestarea serviciilor în regim de taxi, efectul bugetar al implementării regimului special la nivel de angajați ar constitui plus 71 mil. lei anual.

1 comentarii

avatar
Ar fi fost o inițiativă reușită, dacă intra în vigoare la 1 ianuarie 2019. Dar așa, apar dificultăți în aplicare
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.