26
07 2018
3696

Reforma fiscală: cote reduse ale TVA

Pachetul legislativ elaborat în vederea reformării domeniului fiscal prevede introducerea unei noi cote reduse a TVA în mărime de 10% pentru serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, vilă turistică, pensiune agroturistică, sat de vacanță etc. pentru agenții economici ale căror activitate operațională constituie exclusiv activități de cazare și alimentație publică, conform situației I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei. De asemenea, se va introduce cota TVA 10% la produsele alimentare, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenții economici ale căror activitate operațională constituie exclusiv activități de cazare și alimentație publică conform secțiunii I a CAEM. În nota informativă a proiectului se menționează că această prevedere este propusă în scopul impulsionării și susținerii industriei turismului în Republica Moldova, facilitarea atragerii investițiilor private, precum și asigurarea corelației domeniilor conexe și anume a activității de turism și alimentație publică. În același timp, se propune un regim TVA al mărfurilor introduse din raioanele de este a Republicii Moldova. Astfel, se prevede aplicarea cotei TVA de 8% pentru toate mărfurile livrate de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul RM și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele fizice și juridice rezidente care se află pe teritoriul RM și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar. Necesitatea acestei modificări rezidă din aplicarea principiului de echitate fiscală consacrat prin art. 6 din Codul fiscal, conform căruia impozitul și taxele se bazează pe principiul echității fiscale, ceea ce presupune tratarea egală a persoanelor care activează în condiții similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale. Precizăm că la moment se practică o tratare inechitabilă față de agenții economici care procură mărfuri de la cei din stânga Nistrului și care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al RM. Aceștia achită o cotă standard de TVA de 20% pentru toate mărfurile, cu excepția pâinii și produselor de panificație și cele lactate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.