20
04 2018
2184

Reforma în domeniul contabilității, raportării financiare și auditului

Realizările și perspectivele de dezvoltare ale contabilității și auditului în condițiile globalizării au fost abordate în cadrul unei conferinței științifice internaționale, organizate de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Educației, Biroului Național de Statistică, ai mediului academic, experți în domeniul contabilității și auditului etc. La conferință au fost prezenți și oaspeți din România. Un subiect discutat aparte la eveniment l-a constituit reforma în domeniul contabilității, raportării financiare și auditului din Republica Moldova, la care s-a referit șeful adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ de la Ministerul Finanțelor, Natalia Tonu. În primul rând, ea a trecut în revistă cele mai importante acte, în conformitate cu care urmează să armonizăm cadrul normativ intern cu cel comunitar în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ. În acest context, din 1 ianuarie 2019 urmează să intre în vigoare Legea contabilității și raportării financiare, precum și Legea privind auditul situațiilor financiare. Reprezentantul ministerului a menționat că la elaborarea noului cadru normativ din domeniul contabilității și raportării financiare s-a pus accentul pe simplificarea cerințelor și reducerea poverii administrative pentru diferite categorii de entități, creșterea clarității și comparabilității situațiilor financiare ale entităților pentru a contribui la facilitarea accesului la finanțări, investiții, protejarea intereselor utilizatorilor informaţiei prin publicarea situațiilor financiare etc. Mai nouă pentru Moldova este divizarea entităților în 4 categorii – micro, mici, mijlocii și mari, în funcție de totalul activelor, veniturile din vânzări și numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune. Ca urmare, entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai TVA, vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situaţii financiare prescurtate conform SNC. Entitățile mici își vor ține contabilitatea în partidă dublă, cu întocmirea situaţiilor financiare simplificate conform SNC, iar cele mijlocii și mari - în partidă dublă și cu întocmirea situaţiilor financiare complete conform SNC. În același timp, Legea privind auditul situațiilor financiare vine cu instituirea cerinței de înregistrare a auditorilor și entităților de audit și cu un sistem de asigurare a calității auditului. Legea prevede că pentru efectuarea auditului la entităţile de interes public şi la entităţile mari sau la alte întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, entitatea de audit trebuie să aibă în calitate de angajaţi nu mai puţin de 2 auditori. Entitatea de audit nu are dreptul să presteze concomitent cu auditul servicii fiscale, servicii de consultanţă care prevăd participarea la gestiunea entităţii auditate sau la procesul decizional al acesteia, servicii de organizare, restabilire, ţinere a contabilităţii şi de întocmire a situaţiilor financiare. De asemenea, acestea nu vor avea dreptul să efectueze servicii de elaborare şi implementare a procedurilor de control intern, de gestionare a riscurilor privind întocmirea și verificarea informaţiilor financiare şi a sistemelor informaţionale aferente și nici servicii de executare a funcţiei de audit intern sau a funcţiei cenzorului. Conferința a fost organizată cu scopul de a promova rezultatele cercetării în domeniile contabilității, auditului şi analizei economice atât pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni și este dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, marcată la 4 aprilie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.