13
02 2020
908

Registrul angajaților. Avantaje și riscurile neimplementării

Oferirea angajatorilor, angajaţilor şi autorităţilor statutului a instrumentelor automatizate de evidenţă a raporturilor de muncă vor contribui la simplificarea proceselor de prezentare, extragere, eliberare, păstrare, monitorizare a informaţiilor ce țin de raporturile de muncă a devenit o necesitate odată cu excluderea din normele legale a prevederilor de aplicare a carnetului de muncă. Totodată, evidența perioadelor contributive și celor ce se referă la experiența de muncă a angajaților este importantă pentru toți actorii implicați în relațiile de muncă. Conceptul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA „REA”) va fi examinat astăzi, 13 februarie, în cadrul ședinței secretarilor de stat. Serviciul electronic SIA REA va fi accesibil atât pentru angajatori, cât și pentru angajați prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md. Autentificarea în cadrul sistemului se va efectua prin intermediul serviciului guvernamental MPass. În același timp, angajatorii și angajații care nu au acces la serviciile fiscale electronice vor putea să-l obțină la autentificarea și semnarea electronică a Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice din SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”. Funcțiile de bază ale SIA REA țin de formarea și actualizarea bazei de date a salariaților, organizarea asigurării informaționale prin oferirea accesului la datele din SIA REA autorităților administrației publice, angajatorilor și angajaților, asigurarea protecției datelor și securității acestora, generarea rapoartelor în SIA „Rapoarte fiscale”, arhivarea datelor și documentelor din cadrul SIA. Auditarea informației și utilizatorilor SIA „REA” va fi asigurată prin mecanismul propriu de monitorizare a tuturor evenimentelor de utilizare a sistemului, acestea fiind documentate în registre electronice speciale, arătând momentul de timp și utilizatorul care a efectuat și/sau modificat acțiunea. Este necesar să menționăm și avantajele oferite de implementarea SIA „REA”. Astfel, angajații vor obține posibilitatea de monitorizare a acțiunilor sau inacțiunilor angajatorilor aferent respectării cadrului legal din domeniul muncii; de vizualizare și extragere a informației despre rapoartele sale de muncă (istorice și cele înregistrate la zi); de verificare a statutului de persoană asigurată în RM, de evidența și calculul automatizat al vechimii în muncă. Totodată, va fi excluă necesitatea de adresare către angajator pentru a obține certificatul de muncă. Angajatorul va beneficia de o procedură simplificată de înregistrare la nivel central a angajaților săi, fiind excluse alte forme de raportare sau prezentare a informațiilor către diverse autorități publice; cu acceptul angajatului, va putea accesa informația veridică privind biografia de muncă a acestuia; va genera rapoarte la zi aferente rapoartelor de muncă a angajaților săi, dar și optimizarea eliberării unor tipuri de informații ce țin de raporturile de muncă. Statul, în persoana autorităților publice, va obține acces la informația din SIA „REA” la rapoartele și datele statistice dintr-o singură sursă; vor fi reduse cheltuielile administrative aferente proceselor raporturilor de muncă, iar gestionarea datelor și informațiilor pe o perioadă lungă de timp va deveni mai simplă. Un element important este și obținerea unei surse informaționale ce va permite prevenirea fenomenelor salariului „în plic” și combaterea muncii „la negru”. Asigurarea creării, implementării, funcționării și dezvoltării SIA REA se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace. SIA „REA” va fi definitivat în anul 2020. Tot în anul curent va începe implementarea acestuia. Conform informației oferite de Ministerul Finanțelor, din 1 iulie SIA „REA” va fi utilizat de către entitățile bugetare, iar din 1 ianuarie 2021 de toate entitățile înregistrate în țară și va asigura automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, a salariaților (inclusiv a zilierilor) și păstrarea istoricului raporturilor de muncă. Autorii Conceptului consideră că nerealizarea Registrului poate avea un impact negativ determinat de calitatea și cantitatea insuficientă a informației cu privire la angajatori și angajați și va influența calitatea și oportunitatea deciziilor la nivel național, inclusiv nu va permite avansarea pe segmentul diminuării muncii nedeclarate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.