29
07 2021
212

Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor va prevedea reflectarea returului mărfii

Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.17/2017 al Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal (Registru) şi a modului de completare a acestuia (OMF nr.17/2017).  Proiectul prevede o redacție nouă a Registrului (Anexa nr. 1 la OMF nr.17/2017) care, pe lângă datele obligatorii de a fi incluse în acesta, va conține și informația cu privire la documentul de însoțire a mărfii (seria și numărul facturii fiscale, avizului de însoțire a mărfii etc.).
 

Totodată, se propune excluderea din Registru a col. 11, în care varianta în vigoare  prevede indicarea locului livrării mărfurilor supuse accizelor (pentru export, pe teritoriul Republicii Moldova etc.), inclusiv nesupuse accizelor (potrivit prevederilor art.4 alin. (6) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV nr.1054/2000), cu indicarea denumirii (codului fiscal) al destinatarului. 

 

Proiectul propune completarea OMF nr.17/2017 cu un nou punct, care ar reglementa cazul returului de mărfuri impozabile cu accize anterior expediate (transportate) din antrepozitul fiscal. Înscrierea datelor privind returul se va efectua într-un rând separat al Registrului, reflectându-se cu semnul „minus” indicatorii de la col. 8 și 9 (în acestea inițial urmează a fi indicate cantitatea mărfii expediate și suma accizei calculate). Îar în col. 1, 2, 3,4, 5, 6 și 7 se va indica respectiv data, ora intrării mărfurilor în antrepozitul fiscal, numărul de înmatriculare a mijlocului de transport din care va fi descărcată marfa accizată, seria și numărul documentului prin care se însoțește returul, denumirea mărfii și unitatea de măsură.

 

După aprobarea proiectului în redacția propusă, în condițiile în care, pe parcursul unei perioade fiscale, livrarea mărfurilor supuse accizelor a fost efectuată cu aplicarea accizelor, pe când aceasta urma să fie efectuată cu scutirea de accize, suma accizelor calculate în perioada/perioadele fiscale se va înscrie printr-un rând separat, cu indicarea cu semnul „minus” în col. 9 a sumei accizei recalculate pe livrarea/livrările respective. În cazul dat, col. 1-8 se vor completa conform înscrierilor anterioare, iar col. 10 (locul livrării cu indicarea destinatarului) nu se va completa.

 

Înscrierile respective, conform proiectului, se vor admite cu condiția exercitării dreptului prevăzut la art. 188 alin. (2) din Codul fiscal1 și nu vor influența suma accizei calculate pentru mărfurile scoase din antrepozitul fiscal în perioada curentă.

Este preconizat că modificările la OMF nr.17/2017 vor fi puse în aplicare la data publicării în MO. Obiecțiile și propunerile asupra proiectul ordinului sunt așteptate până la 3 august curent.

__________________________________________________________________

1 Codul fiscal, Articolul 188. Darea de seamă fiscală corectată

(2) Contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.