Știri

Registrul solurilor

Totalitatea informației sistematizate despre soluri care determină locația lor spațială, evaluarea stării de calitate a solului și/sau proprietățile ce evaluează starea calității și fertilitatea potențială a învelișului de sol va fi disponibilă în cadrul Registrului solurilor.
 
În Monitorul Oficial din 11 decembrie curent a fost  publicată Hotărârea Guvernului nr. 835 din 18 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”.
 

Documentul stabilește regulile de înregistrare, actualizare și radiere a datelor de descriere a învelișului de sol al RM, determină responsabilitatea și împuternicirile de ținere a Registrului, precum și procedura de furnizare și publicare a informației conținute în acesta.

 

Registrul va asigura transparența proceselor de înregistrare și disponibilitatea datelor actualizate, acționând și pentru utilizatori în calitate de catalog al metadatelor despre informația înregistrată, inclusiv la navigarea prin geoportalul tematic pedologic, oferind posibilitatea accesării, actualizării și utilizării acestuia.

 

Utilizatorii datelor din Registru vor fi persoanele fizice și juridice cu dreptul de acces la informația publică privind principalele caracteristici ale învelișului de sol și autoritățile administrației publice centrale și locale și alte persoane interesate, în limitele drepturilor atribuite și nivelului de acces, stabilite de statutul juridic al utilizatorului.

 

Fiecărui obiect înregistrat în Registru i se va atribui un număr de înregistrare unic, care rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de evidență în Registru.

 

Potrivit Regulamentului, Registrul va fi supus unui control intern (efectuat de către posesor) și extern (efectuat de către alte entități acreditate în domeniul pedologic).

 

Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea prevederilor Regulamentului vor fi asigurate din contul și în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat, precum și din alte surse, conform legislației.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

422 vizualizări

Data publicării:

14 Decembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon