06
09 2019
2788

Regulamentele ce vizează plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă vor fi precizate

Pentru clarificarea modalității de calculare a salariului mediu în contextul calculării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale propune un șir de modificări și completări la: 1) Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 2) Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu” 3) Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii. În opinia autorilor, modificările respective vor asigura respectarea principiilor fundamentale care stau la baza funcționării sistemului public de asigurări sociale – principiului contributivității și egalității. Astfel, Modul de calculare a salariului mediu va prevedea că acesta se va aplica și la plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă achitate din mijloacele angajatorului. Totodată, se propune ca suma totală a salariului mediu care urmează să fie plătită lucrătorului la plata indemnizaţiei respective achitate din mijloacele angajatorului să fie determinată prin înmulţirea salariului mediu pe o zi calendaristică, calculat în corespundere cu prevederile pct. 8 şi 10 din Modul de calculare, la numărul de zile de incapacitate temporară de muncă ce nu poate depăși 5 zile, rezultatul obținut se recalculează la cota de menținere a salariului mediu – 75 %. Sunt propuse precizări și în condițiile de stabilire a plății indemnizațiilor. Odată cu prezentarea angajatorului a certificatului de concediu medical, persoanele încadrate în mai multe unităţi, indemnizaţia va fi stabilită din mijloacele angajatorului dacă asiguratul, prin declaraţie pe propria răspundere, confirmă în scris pierderea integrală a venitului în perioada concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. Încă o prevedere inclusă în proiect este oferirea dreptului primirii indemnizaţiei neprimită de un beneficiar decedat de către o persoană îndreptăţită, la depunerea unei cereri la casa teritorială de asigurări sociale la locul permanent de trai al decedatului. Proiectul vizează și indemnizaţiile adresate familiilor cu copii. Regulamentul respectiv poate fi completat cu prevederi conform cărora indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se va stabili asiguratului care se află în concediul pentru îngrijirea copilului la toate unitățile în care desfășoară activități conform uneia din următoarele opțiuni: - de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului; - de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani și 2 luni a copilului. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni și până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se va acorda. Precizările propuse în Regulament stabilesc și cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, acestea fiind în corespundere cu prevederile Legii nr. 311/2018 pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale .

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.