26
02 2019
1742

Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor la BASS, modificat

Corectarea soldurilor de la un cod fiscal la altul se efectuează în baza cererii plătitorului la BASS, informaţiilor din SI „Protecţia Socială” şi cererii aferente reorganizării prezentate la CTAS în modul stabilit de plătitorii la BASS. CTAS primeşte de la Direcţiile deservire fiscală deciziile de luare la evidenţă specială a sumelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi le remite în adresa CNAS în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Totodată, CTAS primeşte de la aceleași Direcții rezultatele controalelor fiscale aferente bugetului asigurărilor sociale de stat conform formularului „RCF-BASS” şi / sau copia Deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei. Casa Națională de Asigurări Sociale a operat modificări în Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS, aprobat prin Ordinul 148-A din 3 iunie 2014. Aici poate fi descărcat textul Regulamentului cu completările și modificările aprobate prin Ordinul CNAS nr.25-A din 25 februarie 2019, deja incluse, iar în zilele imediat următoare PP ”Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii asupra procedurii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.