11
02 2020
996

Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS, suplinit

Persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/ sau de obiecte ale regnului vegetal (în continuare – produse din fitotehnie), pentru a fi luate la evidenţă ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), vor depune Cererea de luare la evidenţă a plătitorului la BASS la care vor anexa: a) copia confirmării luării în evidenţă fiscală; b) copia actului de identitate al persoanei care exercită activitate în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie. Prevederile sunt incluse în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (Regulament) care a fost modificat prin Ordinul cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului. Documentul a fost publicat de către Casa națională de asigurări sociale (CNAS) în „Monitorul oficial” de vineri, 7 februarie 2020. Completările la Regulament au fost condiționate de punerea în aplicare, din 1 ianuarie 2020, a modificărilor în Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr.489/1999), introduse prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr.171/2019). În conformitate cu modificările la art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr.489/1999, lista persoanelor fizice obligate să prezinte o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților, care sunt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care se completează în modul și în forma stabilite de către Ministerul Finanțelor și se prezintă de plătitorii de contribuții la BASS Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, a fost completată cu o categorie nouă„persoane fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal” (în condițiile în care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă). Reamintim că, din 1 ianuarie 2020, Codul fiscal a fost completat cu capitolul 103 (art 6914 - 6919) care stabilește regimul fiscal al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie. Subiecți ai impunerii în cazul dat sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, achiziționează produse din fitotehnie de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în scopul vânzării ulterioare a acestora către agenții economici. Venitul din vânzarea produselor din fitotehnie către agentul economic nu trebuie să depășească suma de 1,2 mil. lei pe parcursul anului calendaristic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.