09
10 2019
4562

Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale, elaborat

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale. Obiectivul documentului este stabilirea modalităţii de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale, a modalității privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum şi determinării rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale. Potrivit proiectului, amortizarea mijloacelor fixe sau imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale se va calcula anual, proporțional perioadei (lunilor) de exploatare a acestora în perioada fiscală respectivă. Acţiunea Regulamentului se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, prin acest proiect se propune abrogarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale, precum și a Hotărârii nr.289/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Cu detalii vom reveni la sfârșitul săptămânii curente. Proiectul hotărârii de Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.