15
05 2019
1564

Regulamentul provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate, depășit

Contractele de arendă se înregistrează în registrul ținut de primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat. În registru se înscriu datele din contractele de arendă încheiate pe un termen de până la 5 ani inclusiv, modificările introduse în ele și încetarea acestor contracte. În Monitorul Oficial din 10 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 228 din 24 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor contractelor de arendă. Totodată, se abrogă Regulamentul provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate. Noul Regulament a fost elaborat ca urmare a intrării în vigoare, la 1 martie 2019, a Codului Civil modernizat, art. 1294 al acestuia stipulând că primăria ține registrul contractelor de arendă. Documentul publicat stabileşte modul de ţinere a registrului contractelor de arendă, încheiate pe un termen de până la 5 ani inclusive și prevede că termenul de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractului de arendă nu trebuie să depăşească 15 zile de la data primirii ultimului act necesar pentru aceasta. În cazul înregistrării concomitente a mai mult de 10 contracte, prezentate de unul şi acelaşi arendaş, termenul indicat de examinare poate fi extins, prin decizia registratorului, cu cel mult 10 zile. Conform documentului, registratorul este obligat să stabilească identitatea persoanei care prezintă documentele pentru înregistrare, să decidă asupra efectuării înregistrării, modificării înscrisurilor, să corecteze datele eronate înscrise în registru și să elibereze extrase din acesta. Regulamentul conține și temeiurile de refuz al înregistrării contractului de arendă. Astfel, nu va fi efectuată înregistrarea contractului în cazul în care nu poate fi stabilită identitatea persoanei care prezintă documentele necesare operării înscrierilor în registru, nu a fost prezentat unul dintre documentele necesare sau dacă acestea conţin ştersături, cuvinte radiate. De asemenea, se poate refuza înregistrarea dacă documentele nu sunt numerotate sau şnuruite (în cazul în care acestea sunt expuse pe două sau mai multe file separate), dacă în contractul de arendă este indicată incorect adresa, numele, prenumele sau denumirea părţii contractante, lipsesc semnăturile sau dacă în actul de predare-primire lipseşte descrierea terenului agricol sau bunurilor agricole arendate sau care urmează a fi arendate. Totodată, pentru înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă, arendaşul va prezenta registratorului, în termen de o lună de la data operării modificărilor, 3 exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă, buletinul de identitate al solicitantului și bonul de achitare a taxei pentru înregistrarea modificărilor. În același timp, pentru înregistrarea încetării contractului de arendă din motivul expirării termenului contractului, arendaşul sau arendatorul, în termen de o lună de la data expirării acestuia, prezintă la primărie actul de predare-primire a bunurilor arendate restituite și documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. De asemenea, regulamentul prevede procedura de eliberare a extraselor din registru, care se eliberează în termen de 3 zile persoanei fizice sau juridice ce a depus o cerere scrisă şi a prezentat bonul de achitare a taxei pentru eliberarea extrasului. Ţinerea registrului este supusă unui control intern și se efectuează conform Legii cu privire la registre. Regulamentul va intra în vigoare la 10 iulie 2019, la două luni de la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.