13
04 2022
205

Reintegrarea cetățenilor întorși de peste hotare. Plan de acțiuni

Către anul 2026 autoritățile preconizează punerea în aplicare a unui sistem coerent și eficient de stimulare a revenirii și facilitare a (re)integrării cetățenilor afectați de migrație, prin asigurarea întregului ciclu de politici, servicii și produse în domeniu și implementarea instrumentelor sustenabile de asistență și suport, astfel încât cel puțin 10% dintre cetățenii aflați în străinătate să exprime intenția fermă de revenire și cel puțin 50% din cetățenii reveniți să fie (re)integrați.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor RM implicați în procesul de migrație pentru anii 2022-2026 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. Documentul se consideră pregătite pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.

 

Proiectul se bazează pe 4 obiective specifice ce vizează consolidarea cadrului instituțional, garantarea respectării drepturilor sociale, facilitarea reintegrării și sporirea oportunităților economice și asigurarea accesului migranților reveniți și a familiilor acestora la mecanisme eficiente de participare efectivă în viața publică. În acest sens, urmează a fi realizată o serie de măsuri, precum:

 

  • stabilirea dreptului la ajutorul de șomaj persoanelor revenite înregistrate cu statut de șomer;
  • crearea unei hărți a oportunităților de afaceri/investiții pe regiuni (în funcție de cerințele pieței);
  • elaborarea conceptului și realizarea studiului de fezabilitate a Fondului de Investiții a Diasporei;
  • crearea unui program național de suport pentru migranţii reveniți și familiile acestora, pentru afacerile agricole și non-agricole din mediul rural;
  • extinderea numărului de beneficiari ai Programului Prima Casă pentru migranții reveniți;
  • extinderea numărului de localități beneficiare a Programului Diaspora Acasă Reușește DAR 3+1;
  • elaborarea Planurilor locale de acţiuni pentru susţinerea cetățenilor reveniți;
  • elaborarea unui concept de program de Pensii facultative pentru diasporă.

 

Ca urmare a implementării măsurilor, se preconizează ca până în anul 2026 circa 80% din cetățenii reîntorși de peste hotare, inclusiv familiile mixte, să beneficieze de servicii și instrumente de reintegrare sustenabilă, iar numărul persoanelor din rândul persoanelor reîntoarse de peste hotare și angajate în câmpul muncii să sporească anual cu 5%.

 

Totodată, se estimează ca volumul investițiilor efectuate în economia națională de către migranţi şi rudelor de gradul I ai acestora în cadrul Programului „PARE 2+1”, precum și numărul afacerilor lansate de aceștia, să crească anual cu 10%.

 

Potrivit datelor din nota proiectului, de programe de formare continuă orientate spre nevoile cetățenilor RM reîntorși de peste hotare în anul 2020 au beneficiat 1605 persoane.

 

Programul urmează a fi implementat din resurse financiare publice, precum și din contribuția partenerilor de dezvoltare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.