Știri

Reprezentarea în baza semnăturii electronice. Proiectul noilor prevederi

Organele cu atribuţii de administrare fiscală expun informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor față de buget pentru a fi accesată de către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului și persoana juridică prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele electronice descărcate din cadrul portalului guvernamental al cetățeanului și portalului guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestor portaluri și au aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuţii de administrare fiscală.

 
Cu aceste prevederi ar putea fi suplinite prevederile Codului fiscal, proiectul de lege fiind înregistrat cu titlu de inițiativă legislativă în Parlament. Potrivit autorilor documentului, obiectivul principal al proiectului este revizuirea modului de interacțiune între beneficiarii și prestatorii de servicii publice, cu strămutarea accentelor de la interacțiunile tradiționale (pe suport de hârtie) la cele prin mijloace electronice, în vederea sporirii accesibilității la serviciile publice. 
 
Astfel, ar putea fi completat art.131 din CF, care reglementează activitatea organelor cu atribuții de administrare fiscală (Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor şi alte organe abilitate, conform legislaţiei).
 
Totodată, sunt propuse reglementări noi ce vor permite emiterea și descărcarea unor extrase (certificatul privind lipsa/existența datoriilor la bugetul de stat, cazierul judiciar, informații din Registru de stat și actele de constituire etc.) din registrele de stat prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului și portalului guvernamental al antreprenorului, care au aceeași valoare juridică cu a celor emise de autoritățile și instituțiile publice pe suport de hârtie, în special ținând cont de  lansarea SIA „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) care oferă atât mediului de afaceri, cât și autorităților publice să acorde împuterniciri de reprezentare, autonom și gratuit, persoanelor ce vor acționa în numele lor pentru obținerea unui serviciu public în bază de semnătură electronică.
 
 
Proiectul prevede intervenții și în alte acte legislative1.
_________________________________

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

730 vizualizări

Data publicării:

22 Octombrie /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Semnătura electronică | documente oficiale | serviciul fiscal de stat | registru de stat | mpower

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon