20
11 2020
480

Reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat

Pe agenda ședinței secretarilor de stat ai ministerelor a fost inclus proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat.
 
Proiectul prevede aprobarea a patru regulamente:
  • cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat;
  • privind modul de selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-privat;
  • regulamentului-model al consiliului societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar public;
  • regulamentul-model al comisiei de cenzori a societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar public.

 

Documentele stabilesc cerințele față de persoanele care reprezintă interesele statului în societățile comerciale, răspunderea, modalitatea de salarizare, modul de organizare a concursurilor pentru selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului/comisiei etc.

 

Astfel, pentru organizarea concursului de selectare a candidaților la funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori care vor fi în drept să reprezinte interesele statului în societatea comercială va fi instituită, prin act administrativ, o comisie de concurs formată din 7 persoane, în componența căreia vor fi incluși câte doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor și Agenției Proprietății Publice și un membru al ministerului de ramură, de componența căruia ține politica din domeniul de activitate a societății comerciale.

 

Potrivit notei informative, la momentul actual nu sunt clar stabilite atribuțiile membrilor consiliilor/comisiei de cenzori a societăților comerciale cu capital public sau public-privat formate din reprezentanții organelor administrației publice centrale, modul de repartizare a profitului net pentru achitarea remunerației muncii, precum și modul de promovare a funcționarilor publici în componența acestor organe de conducere.

 

În aceste condiții instituirea consiliilor/comisiilor de cenzori are loc în mod netransparent, iar în unele cazuri fără respectarea prevederilor cadrului legal în partea ce ține de obligativitatea alegerii a reprezentanților altor autorități în componența consiliului societății, în care cota statului depășește 50% din capitalul social și/sau componența comisiei de cenzori ai societății, în care cota statului depășește 20% din capitalul social.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.