10
07 2017
5586

Republica Moldova va avea un Cod administrativ

Parlamentul a votat în prima lectură Codul administrativ al Republicii Moldova. Autorii și-au propus să sistematizeze toate reglementările legale existente ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice. Ideea elaborării unui astfel de document vine din necesitatea, în primul rând, de a avea o lege codificată ce ține de dreptul administrativ, anume în sensul sistematizării normelor juridice, care ar corespunde realităților sociale și constituționale, a explicat unul din autorii proiectului, Igor Vremea. Documentul reglementează procedura de emitere a actelor administrative de către autoritățile publice, mecanismele de rezolvare a petiţiilor adresate de către cetăţeni, regimul juridic al competenței autorităților publice, definirea și modul de funcționare a instituțiilor și autorităților administrației publice și alte elemente importante ce țin de procesul administrativ. Proiectul Codului administrativ este structurat în trei părți și urmărește realizarea obiectivelor: - Simplificarea mijloacelor de acțiune a administrației publice prin coerența și predictibilitatea procedurilor - Uniformizarea soluțiilor legale și reglementarea situațiilor juridice identificate de jurisprudența administrativă - Asigurarea stabilității procedurilor administrative. Cartea întâi a Codului administrativ conține: Clarificarea unor termeni și instituții în cadrul procedurilor administrative, cum ar fi – petițiile, actele administrative individuale, contracte administrative, operațiuni administrative Reglementarea principiilor generale, principiilor administrative, precum și principiile contenciosului administrativ. Cartea a doua este dedicată procedurii administrative necontencios și reglementează: Statutul participanților la procedura administrativă Regimul juridic al componenței Termenii în procedura administrativă Aspectele procedurii administrative de la inițierea procedurii și până la finalizarea acesteia Aspectele instituționale și de transparență Procedura emiterii/adoptării actelor administrative, precum și efectele juridice Regimul juridic aplicabil contractelor administrative Executarea actelor adiministrative și contractelor administrative. Cartea a treia consolidează instituția contenciosului administrativ, prin descrierea procedurii de adresare și soluționare a litigiilor de contencios administrativ în instanța de judecată: Competența instanțelor de judecată Participanții la proces, termenul de adresare, sarcinii probațiunii Procedura de judecare în intanța de fond Căile de atac în contencios administrativ. Documentul evidențiază și persoanele care nu au dreptul să acționeze în procedura administrativă. Acestea sunt persoanele care se află într-o situație de conflict, cele care însăși au statut de participant în procedura administrativă, cele care sunt membri de familie a unui participant. De asemenea, nu au dreptul să acționeze în procedura respectivă nici persoanele care sunt angajate contra plată de un participant la procedura administrativă sau activează la el în calitate de membru al consiliului de supraveghere sau al unui alt organ de acest fel. Proiectul reglementează refuzul de către instituție de a primi sau a examina o cerere, precum și costurile accesului la informațiile de interes public. Proiectul menționează că accesul la informații este gratuit și că nu pot fi solicitate sume pentru activitatea de identificare și analiză a informațiilor publice solicitate. Totodată, în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. Costul unei copii de pe fiecare pagină va fi de 0,02 unități convenționale. Proiectul precizează principiile, conceptele, etapele procedurii administrative, căile de atac și regimul juridic al actelor, operațiunilor și contractelor adiministrative în vederea protecției drepturilor fundamentale ale persoanelor și sporirii gradului de asigurare a securității raporturilor juridice administrative, a menționat Președintele comisiei juridice, numiri și imunități, Raisa Apolschii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.