20
02 2020
475

Restanța la plățile de bază, în diminuare cu 20,3%

Potrivit Raportului de activitate al SFS pentru anul 2019, la situația din 31 decembrie a anului precedent în sistemul informațional al SFS era înregistrată o restanță la plățile de bază în sumă totală de 804,6 mil. lei. Comparativ cu situația din 31 decembrie 2018, aceasta este mai mica cu 203,3 mil. lei sau cu 20,3%. În scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri, de către SFS au fost aplicate modalitățile de executare silită, prin intermediul cărora, în anul 2019, au fost încasate peste 1 mil. lei. De asemenea, în Registrul Fiscal de Stat, la situația din 31 decembrie 2019, erau înregistrați 314114 contribuabili – agenți economici, numărul acestora fiind în descreștere cu 23083 sau cu 7% comparativ cu anul 2018. Potrivit Raportului, diminuarea numărului de contribuabili este determinată de procesul de radiere a gospodăriilor țărănești neactive în conformitate cu prevederile art.36 alin.(5) din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier). Începând cu 1 octombrie 2018, ca urmare a modificărilor operate la Codul de procedură penală, SFS a fost investit cu atribuția de constatare a infracțiunilor. Astfel, pe parcursul anului 2019, SFS a constatat, prin întocmirea proceselor-verbale, 86 cazuri de infracțiuni ca rezultat al diminuării impozitelor și taxelor în sumă totală de 171,7 mil. lei. Totodată, prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, a fost instituită modalitatea de comunicare prin publicitate. Respectiv, actul SFS este comunicat prin afișarea acestuia la sediul subdiviziunii SFS și pe portalul www.sfs.md. În acest context, în anul 2019 au fost plasate 5141 de acte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.