09
04 2019
2606

Restituirea impozitului pe venit achitat în plus

Persoana fizica X solicită restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus pentru perioada anului 2017, cu anexarea cererii privind acordarea scutirii de către soție, iar suma spre restituire s-a format în urma utilizării scutirii pentru aceasta. Totodată, plătitorul de venituri a acordat soției scutirea personală. Poate beneficia de restituire persoana X în cazul în care soția nu a depus declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2017?
 
În conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Codul fiscal (CF), persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, aflată în relații de căsătorie, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 11 280 lei anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.
 
Totodată, conform prevederilor Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art.34 alin.(1) sau alin.(2) din Cod pentru perioada fiscală respectivă, cu condiţia că soţia(soţul) nu beneficiază de scutire personală.
 
Astfel, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică rezidentă poate beneficia de scutirea soției (soțului), cu condiția că soția (soțul) nu a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală. Totodată, conform pct. 23 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător aprobat prin HG nr.693, dacă pe parcursul perioadei fiscale persoana fizică rezidentă solicită/renunţă la o scutire suplimentară în baza art.34 din Cod, atunci atât soţia, cât şi soţul au obligaţia de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în care se va decide asupra dreptului de utilizare a scutirii prin indicarea acesteia în declaraţia menţionată.
 
Totodată, potrivit prevederilor art.176 din CF, contribuabilul este în drept de a-și revendica dreptul la restituirea sumei plătite în plus. Restituirea mijloacelor băneşti presupune rambursarea acestora, constatate ca plătite în plus sau a celor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite la contul contribuabilului. Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum și a documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (atașate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus sunt prevăzute în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.
 
Astfel, în calitate de documente confirmative ce vor servi drept temei pentru utilizarea scutirii pentru care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit vor fi prezentate:
 
- copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei;
 
- copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea soției (soțului);
 
- copia certificatului de căsătorie;
 
- după caz, copia documentului ce confirmă dreptul la utilizarea scutirii majorate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.