21
11 2019
512

Restituirea indemnizațiilor pentru incapacitate de muncă rezidentului parcului IT

Decizia de restituire a sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă rezidentului parcului pentru tehnologia informaţiei se întocmește în 2 exemplare, conform modelului stabilit în Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei (în continuare – Regulament). După aprobarea Deciziei de către Directorul general al CNAS, în termen de două zile lucrătoare Direcţia generală evidenţa contribuabililor informează în scris plătitorul şi CTAS despre aprobarea acesteia şi transmite Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale un exemplar al Deciziei şi informaţia privind rechizitele bancare ale plătitorului, pentru efectuarea restituirii. Casa Națională de Asigurări Sociale, prin Ordinul nr. 166-A din 18 noiembrie 2019 a modificat Regulamentul în scopul ajustării reglementărilor procesului de restituire a sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Amintim că declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă, modul de calcul și declarare a contribuţiilor de asigurări sociale pentru angajatorii rezidenţi ai parcurilor IT sunt expuse în Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, conform căreia salariaţii rezidenţilor parcului IT beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare. Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi constituie 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv. Totodată, salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informaţiei actualizate și prezentate în darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute și contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare. Astfel, angajatorii rezidenţi ai parcului IT declară la bugetul asigurărilor sociale de stat suma de 4 185 lei lunar (6 975 x 60%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.