18
10 2021
336

Restituirea mijloacelor din BASS. Ajustarea procedurii

Modificările la Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii, operate prin Ordinul nr. 201-A din 29 septembrie 2021 al Casei Naționale de Asigurări Sociale, a fost publicat în ediția MO din 15 octombrie. Ordinul a fost emis în scopul ajustării reglementărilor restituirii sau recuperării a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
Astfel, restituirea mijloacelor din BASS se efectuează în baza cererii plătitorului. În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor din BASS, excedentul sumelor plătite în plus se lasă în contul stingerii obligaţiilor ulterioare. Totodată, restituirea va fi posibilă cu condiţia că plătitorul nu are restanţe faţă de BASS. În cazul în care plătitorul are obligaţii faţă de acest buget, în mod prioritar va fi asigurată stingerea acestora.

 

Noile prevederi stabilesc că cererea de restituire se acceptă după lichidarea tuturor restanţelor la toate clasificaţiile economice de venituri ale BASS şi, după caz, prezentării declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor pentru toate perioadele de până la 01.01.2018 şi a dărilor de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru perioadele după 01.01.2018, în cazul în care potrivit legislaţiei a avut obligaţia prezentării acestora.

 

Suplimentar, pentru confirmarea documentară la solicitarea restituirii  supraplăților unei entități lichidate, va fi necesară prezentarea unui document ce confirmă acordul fondatorilor şi împuternicirea unuia dintre fondatori să solicite restituirea surplusului de plată la contul bancar personal, în cazul unităţilor cu mai mulţi fondatori.

 

Amintim că, anterior, Ordinul nr.201-A a fost plasat pe pagina oficială a CNAS și poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.