04
05 2017
1423

Restricţii la instrăinarea activelor destinate includerii în capitalul social

Ministerul Finanţelor propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q 2) din Legea cu privire la tariful vamal, deoarece, începând cu1 ianuarie 2017, sunt stabilite condiții de restricționare a înstrăinării sau transmiterii în folosinţă sub orice formă prevăzută de legislaţie ale activelor materiale pe termen lung, cu excepția transmiterii în locațiune a bunurilor imobile, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar şi scutite de TVA şi taxă vamală.

Astfel, pentru a beneficia de scutirea de taxa vamală a activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social, va fi impusă condiţia ca activele să nu fie înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie, cu excepţia locaţiunii bunurilor imobile, atât integral, cât şi părţi componente ale acestora.

În acest sens, prevederea ce se referă la neadmiterea comercializării activelor materiale pe termen lung, transmiterea lor în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, va fi substituită cu condiţia menţionată mai sus.

Aşadar, proiectul a fost elaborat cu scopul racordării pct.4 și pct.5 din Regulament la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q 2) din Legea cu privire la tariful vamal, care au fost modificate prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislatie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.