10
09 2020
426

Rezultatele activităților de minimizare a practicii salariilor „în plic”

În semestrul I al anului curent, în rezultatul activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat, au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi) în sumă totală de 6,9 mil. lei, dintre care au fost achitate 2,6 mil. lei. Cele mai multe încasări au fost calculate la impozitul pe venit reținut din plățile salariale – 728 mii lei.
 
Potrivit datelor publicate de SFS, în primele șase luni ale anului curent, în cazul a 107 controale fiscale au fost depistate încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă,  în diminuare față de cele înregistrate în perioada similară a anului precedent cu 254 de cazuri.

 

Scăderea numărului de încălcări constatate și a sumei calculate suplimentare pentru semestrul I al anului 2020 este determinată de anumiți factori: reducerea numărului de controale fiscale tematice, dar și instituirea stării de urgență și a moratoriului asupra controalelor pentru perioada 23 martie – 30 iunie 2020.

 

În rezultatul analizei comparative a valorii salariului minim în sectorul real al economiei, fondului de remunerare a muncii, precum şi a încasărilor aferente plăților salariale se constată o creștere cu 377 mii lei a fondului de salarizare și alte recompense.  Suma impozitului pe venit reținut a sporit cu 6%, iar la compartimentul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a contribuțiilor de asigurări sociale majorarea a constituit 2%.

 

Potrivit Raportului, ca urmare a analizei dinamicii lunare a indicatorilor economici din dările de seamă Forma IPC18, pentru perioada ianuarie – martie 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019 se constată că, fondul de retribuire a muncii și-a păstrat tendința de creștere. În același timp, în perioada aprilie – mai 2020, ca rezultat al situației epidemiologice și instituirii stării de urgență, indicatorii economici aferenți fondului de retribuire a muncii sunt în descreștere.

 

Astfel, fondul de retribuire a muncii calculat pentru perioada lunilor martie-mai 2020 înregistrează o descreștere cu 4% comparativ cu perioada similară a anului precedent și constituie 12 751 287 mii lei.

 

În document se mai menționează că pandemia a afectat economia națională și a avut un impact negativ asupra acumulărilor la bugetul public național. Potrivit datelor, veniturile BPN administrate de SFS la compartimentul impozitul pe venit din salariu au înregistrat o creștere cu 4,6% comparativ cu perioada similară a anului precedent, la BASS – cu 6,6 % și la FAOAM – cu 2,1%.

 

Notă: Utilizarea muncii la negru și/sau achitarea salariilor în plic este un fenomen care generează efecte negative asupra bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, dar și nemijlocit asupra angajaților și angajatorilor. 

Acceptând salariul în plicbeneficiarul riscă să fie lipsit de o pensie decentă, de un pachet social motivant, de o asigurare medicală de calitate, de protecție socială a familiei sale, de concedii de odihnă plătite, de îndemnizații decente. Totodată, salariul primit în plic reduce posibilitatea muncitorului de a avansa în carieră, de a beneficia de credite și de o stabilitate la locul de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.