25
03 2020
27821

Salariul minim garantat în sectorul real va constitui 2935 lei lunar

Începând cu 1 mai 2020, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități), se stabilește în mărime de 17,37 lei pe oră, sau 2935 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

În ședința secretarilor de stat, care va avea loc pe data de 26 martie 2020, va fi examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr.165/2010. Amintim că la momentul actual cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real constituie 2775 lei pe lună sau 16,42 lei pe oră și a fost aprobat prin HG nr. 232 din 24 aprilie 2019. Acesta este reexaminat anual de Guvern, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.

Totodată, menționăm că, indiferent de sistemului de salarizare aplicat de entitate (tarifar sau netarifar), salariul lunar al angajatului nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Pentru stabilirea mărimii acestuia pentru anul 2020 au fost luate în calcul datele înregistrate în anul 2019 comparativ cu anul 2018. Astfel, indicele prețurilor de consum a constituit 104,84 %, rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute – 103,9 %, iar rata de creștere/descreștere a numărului mediu al salariaților – 103,0 %.

Conform prevederilor Legii salarizării, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile și lucrările executate. Totodată, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ salariul suplimentar și alte plăți de stimulare sau compensare.

Menționăm că proiectul urmează a fi adoptat prin hotărâre de Guvern și va intra în vigoare la data indicată în hotărârea respectivă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.