06
07 2021
158

SAPI: valoarea tranzacțiilor procesate, în creștere

Prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) au fost procesate 12,6 mil. tranzacții în valoare de 1,1 bil. lei, diminuându-se pe parcursul anului 2020 ca număr cu 7,3% și majorându-se ca valoare cu 5,4% comparativ cu anul 2019. Volumul maxim al plăților decontate zilnic în SAPI a fost atins pe 28 decembrie 2020, fiind decontate 105,5 mii de plăți, potrivit datelor din Raportul Băncii Naționale ale Moldovei (BNM) privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din RM.
 
Astfel, în anul 2020 au obținut calitatea de participant la SAPI doi prestatori de servicii de plată nebancari, la sfârșitul anului în SAPI fiind înregistrați 19 participanți: BNM; 11 bănci licențiate de BNM; 2 prestatori de servicii de plată nebancari; Centrul de casă şi decontări din or. Tiraspol; Trezoreria de Stat din cadrul MF, inclusiv şi în calitate de participant mandatat; Depozitarul central unic al valorilor mobiliare; Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
 
În perioada de raportate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților au constituit 99,8 la sută din numărul plăților efectuate prin SAPI și 33,1% din valoarea totală a transferurile efectuate (66,9% din valoarea operațiunilor fiind preponderent operațiuni aferente politicii monetare). Statistica numărului transferurilor de credit ordinare ale clienților demonstrează o creștere de la an comparativ cu transferurile de credit aferente plăților bugetare, ceea ce în opinia experților reprezintă o tendință pozitivă.
 
Datele din raport denotă că rata de concentrare (calculată ca sumă a celor mai mari cinci cote individuale de participare din perspectiva ordinelor de plată decontate) a constituit 77% ca număr de plăți decontate și 75,3% ca valoare.
 
Pe parcursul anului 2020, disponibilitatea medie a sistemului pentru participanți a constituit 99,9 %, ceea ce demonstrează posibilitatea participanților de a utiliza SAPI fără discontinuități sau incidente pe durata programului de funcționare.
 
SAPI este operațional din anul 2006 și este administrat de BNM, este compus din sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR) și sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN). Sistemul DBTR este destinat prelucrării plăților urgente și de mare valoare, iar sistemul CDN – procesării plăților de mică valoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.