12
05 2022
479

Schimbul de informații privind conturile financiare va fi aplicat din anul viitor

La 25 martie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 45/2022 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. În scopul implementării acesteia, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege pentru implementarea prevederilor Acordului, care a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali și este considerat pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.
 
Acordul constituie cadrul normativ pentru realizarea prevederilor art. 6 din Convenția privind asistenta administrativă reciprocă în materie fiscală, care a fost semnată la 29 octombrie 2014 la Berlin de către 61 jurisdicții, la momentul de față fiind implementat de către 108 jurisdicții semnatare.

 

Implementarea prevederilor Acordului va asigura îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin prisma asistenței reciproce în domeniul fiscal. Dat fiind faptul că schimbul de informații se va desfășura pe baze bilaterale între autoritățile competente, Moldova urmează să întocmească o listă a statelor cu care dorește să realizeze în mod automat schimbul de informații financiare, datorită căruia Serviciul Fiscal de Stat va obține o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții RM.

 

Amintim, Acordul stabilește că efectuarea schimbului de informații pentru conturile noi (menținut de o instituție financiară raportoare deschis la/după 1 iulie 2022) va începe din septembrie 2023. În cazul conturilor preexistente (menținute de o instituție financiară raportoare de la 30 iunie 2022), pentru conturile de valoare mare ale persoanelor fizice – septembrie 2023, iar pentru conturile cu valoare mică ale persoanelor fizice, precum și pentru conturile entităților – septembrie 2024.

 

Potrivit aceluiași document, autoritate responsabilă pentru efectuarea schimbului de informații este Serviciul Fiscal de Stat, care va comunica anual autorităților competente din alte țări informațiile de natură financiară cu privire la conturile deschise/închise de rezidenții statelor respective, precum și va recepționa de la autoritățile străine informații despre conturile rezidenților Republicii Moldova în aceste țări.

 

Proiectul elaborat de Ministerul Finanțelor prevede că anume autoritatea fiscală va stabili forma și modul de prezentare a informației cu privire la conturile financiare de către instituțiile financiare raportoare, va elabora recomandări, instrucțiuni și ghiduri tehnice privind implementarea Standardului Comun de Raportare pentru acestea, va verifica corectitudinea raportării informației, precum și va aplica sancțiunile prevăzute de lege în cazul nerespectării modului de raportare a informației cu privire la conturile financiare și a normelor de precauție.

 

Potrivit documentului, informațiile care fac obiectul schimbului între autoritățile competente conform Acordului sunt:

  • numele, adresa, numărul de identificare fiscală, data și locul nașterii (în cazul unei persoane fizice) a fiecărei persoane raportabile care este titularul contului, iar în cazul unei entități - numele, adresa și numărul de identificare al entității, precum și numele, adresa, data, locul nașterii și numărul de identificarea al fiecărei persoanei raportabile;
  • numărul de cont sau echivalentul funcțional în absența unui număr de cont;
  • numărul de identificare al instituției financiare raportoare;
  • soldul sau valoarea contului la finele anului calendaristic
  • în cazul oricărui cont de depozit - suma brută totală a dobânzilor plătite sau creditate în cont pe parcursul anului calendaristic/altei perioade de raportare și, după caz, suma brută totală achitată sau creditată titularului de cont cu privire la cont în cursul anului calendaristic/altei perioade de raportare, pentru care instituția raportoare este debitor, incluzând suma totală a oricăror plăți de răscumpărare efectuate către titularul de cont în cursul anului.

 

Totodată, în cazul oricărui cont de custodie se va declara suma brută totală a dobânzii, suma brută totală a dividendelor și suma brută totală a altor venituri realizate în legătură cu activele deținute în cont, achitate sau creditate în cont sau în legătură cu contul pe parcursul anului calendaristic sau altor perioade de raportare și veniturile brute totale din vânzarea/răscumpărarea activelor financiare plătite/ creditate în cont pe parcursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare, pentru care instituția financiară a acționat în calitate de custode, broker, împuternicit sau în alt mod ca un agent pentru titularul de cont.

 

Instituțiile financiare raportoare vor fi obligate să raporteze anual SFS, în format electronic, până la data de 31 mai inclusiv a anului calendaristic curent, informațiile respective, iar procedura de colectare a informației pentru anul curent va fi inițiată la 1 iulie 2022. Conform proiectului, aceste entități reprezintă orice instituție financiară din RM, care nu este o instituție financiară non-raportare, incluzând: orice instituție financiară rezidentă în RM, dar exclude sucursala acesteia ce se află în afara țării, precum și orice sucursală a unei instituții financiare care nu este rezidentă RM, dacă aceasta se află în țara noastră.

 

Încălcarea de către instituțiile financiare raportoare a normelor de raportare și precauție, precum și depunerea declarațiilor false, neprezentarea sau prezentarea tardivă a informațiilor, ar putea fi sancționată cu amendă de la 3000 la 5000 lei per încălcare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.