13
01 2020
7510

Scutirea personală și impozitul pe venit al persoanelor fizice

Dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art. 33 din Codul fiscal îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 din CF. Prevederea completează Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări. În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 10 din 3 ianuarie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Documentul include și prevederi referitoare la limitarea dreptului de utilizare a scutirii personale de către persoanele fizice care obțin venit în sumă mai mare decât plafonul stabilit. Totodată, se stabilește că angajatul poate pierde dreptul la scutire pentru persoana întreținută dacă aceasta a obținut venit în mărime ce depășește suma scutirii stabilite în art.35 alin.2 din CF. Hotărârea mai prevede că, în cazul solicitării scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute atât în Republica Moldova, cât și din orice surse aflate în afara țării, cu excepția sumei alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. În același timp, se introduc precizări ce țin de modul de confirmare a statutului de rezident de către cetățenii străini în vederea beneficierii de scutire personală. Astfel, acesta prezintă copia actului de identitate, copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului și certificatul de rezidență pentru cetățenii străini. De asemenea, documentul publicat vine cu modificări și în Hotărârea nr. 693 /2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit la efectuarea donațiilor activelor de capital. Prevederea referitoare la limitarea dreptului de utilizare a scutirii personale de către persoanele fizice care obține venit în sumă mai mare decât plafonul stabilit de 360 mii lei se introduce și în această hotărâre. Totodată, se stabilește că această prevedere nu aduce atingere dreptului contribuabilului de aplicare a scutirilor acordate soției (soțului) și a scutirilor pentru persoanele întreținute (în condițiile art. 34 și 35 din CF). Reamintim că, prin Legea nr. 122 din 16 august 2019, au fost operate un șir de modificări ce au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020. Codul fiscal actualizat poate fi comandat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.