21
02 2019
566

Șefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat devin agenți constatatori

Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului despre aprobarea procedurii de constatare, întocmire și evidență a procesului verbal cu privire la contravenție constatate de către șefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum și a formularelor Procesului-verbal și Registrului de evidență a proceselor verbale cu privire la contravenție. Amintim că, prin Legea nr. 161 din 7 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 28 octombrie 2018, Codul contravențional a fost completat cu prevederi ce țin de tragerea la răspundere administrativă a persoanelor cu funcții de răspundere pentru încălcarea prevederilor Legii privind administraţia publică locală. Conform noilor reglementări, aprobarea de către autoritatea administrației publice locale a unui act normativ al cărui proiect nu a fost publicat în vederea consultării publice; omiterea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut de lege privind includerea actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local, a documentelor şi informaţiilor prevăzute de lege, în Registrul de stat al actelor locale; împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local; includerea în Registrul de stat al actelor locale a unui text care diferă de textul actului aprobat de autoritatea competentă, dar și neincluderea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local (raional) de către persoana responsabilă a notificării oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, vor fi sancționate administrativ. Constatarea contravenției va fi efectuată de șefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, care obțin statutul de agenți constatatori. Respectiv, aceștia sunt în drept să întocmească procese-verbale. Cu toate acestea procesul-verbal urmează a fi remis spre examinare în fond instanţei de judecată competente. Documentul propus pentru consultări publice conține mai multe acte, care vin să susțină și să detalieze prevederile legislației. Acestea sunt: – ordinul despre aprobarea procedurii de constatare, întocmire și evidență a procesului verbal cu privire la contravenție constatate de către șefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum și a formularelor Procesului-verbal și Registrului de evidență a proceselor verbale cu privire la contravenție; - Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire a procesului-verbal cu privire la contravenție; - Ghidul metodologic privind calitatea de agenți constatatori a șefilor Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat; - formularul procesului-verbal cu privire la contravenție; - formularul Registrului de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenție. Proiectele acestora vin cu descrierea drepturilor și obligațiilor noilor agenți constatatori, acțiunile care trebuie să le întreprindă șefii OT ale Cancelariei de Stat, consecutivitatea acțiunilor etc. Proiectul poate fi consultat până la 4 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.