17
02 2020
1261

Servicii noi în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală

În Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală urmează a fi incluse servicii noi, care vor contribui la îmbunătăţirea procesului de diagnosticare şi asigurare a pacienţilor cu tratament specific. În Monitorul Oficial din 14 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 51 din 5 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, serviciile noi țin de investigarea şi examinarea molecular-genetică, tomosinteza, mamografia digitală cu trepanbiopsie stereotaxică etc. Totodată, în scopul sporirii accesului pacienţilor la servicii de chimioterapie şi protecţiei financiare a acestora, cheltuielile de transport public suburban şi interurban vor fi acoperite, reieşind din distanţa parcursă şi tariful pentru transportul cu autobuze de tip comun. În același timp, se fac unele precizări în textul Programului ce ţin de volumul serviciilor medicale prestate, punându-se accent pe problemele specifice de sănătate a persoanelor vârstnice, în vederea asigurării acestora la volumul de servicii medicale prevăzut în regim prioritar. Acestea vor beneficia de o evaluare anuală complexă a stării de sănătate pentru depistarea precoce a maladiilor care au nevoie de îngrijire integrate. După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul ședinței de Guvern în care a fost aprobat proiectul, una din condiţiile ce au impus elaborarea acestuia este necesitatea includerii în Program a tehnologiilor noi, moderne implementate de către instituţiile medico-sanitare, pentru acoperirea acestora din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.