20
02 2020
2072

Serviciile de turism rural vor putea fi prestate în baza patentei de întreprinzător

Până la 31 decembrie 2023, persoanele fizice vor putea presta, în baza patentei de întreprinzător, activități din domeniul turismului rural. Ieri, 19 februarie 2020, Guvernul a avizat hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a menționat că, prin acest proiect se intenționează facilitarea activităţii mediului de afaceri din domeniul turismului, precum şi implementarea recomandărilor Cărţii Albe pentru reforma cadrului normativ-regulatoriu al industriei turismului din Republica Moldova. Astfel, anexa Legii cu privire la patenta de întreprinzător, ce stabilește cuantumul taxei lunare pentru activitățile desfășurate în baza patentei de întreprinzător, va fi completată cu trei genuri de activitate:2.49 – Servicii de ghidaj turistic prestate de ghid de turism, inclusiv cu transport propriu ori cu utilizarea vehiculelor cu tracţiune animală si/ori bicicletelor (300 lei lunar pentru toți agenții economici) • 2.50 – Servicii turistice proprii prestate de casele rurale (cu taxa de 300 lei lunar pentru agenții economici din localitățile rurale și din celelalte municipii și orașe), cu excepția mun. Chișinău, Bălți, Bender și Tiraspol, pentru care nu se va elibera patent • 2.51 – Prestarea, în cadrul programelor si evenimentelor turistice, a serviciilor de prezentare si instruire pe teme oeno-gastronomice (preparare si degustare a bucatelor si băuturilor locale tradiţionale), de confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat), de prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale pentru adulţi si copii, individual şi în grupe de până la 20 persoane (300 lei lunar). Este important de menționat că, patenta pentru serviciile turistice proprii prestate de casele rurale se eliberează pentru o singură casă rurală. Totodată, la cererea de eliberare a patentei pentru prestarea acestor servicii se anexează copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei aferentă casei care va fi utilizată în cadrul activităţii respective. Potrivit documentului, din cauza datelor complexe şi complicate și a tipurilor de raportări, inclusiv utilizarea aparatului de casă, de multe ori ghizii de turism evită înregistrarea unei anumite forme juridice de activitate. Oferirea unei posibilităţi simplificate de activitate, cum ar fi patenta de întreprinzător, va contribui la aducerea în cadrul legal a activităţii acestor persoane, precum şi la creșterea numărului prestatorilor acestor servicii. Cât privește casele rurale, noțiunea a fost inclusă în legislaţie în anul 2018, fiind vizată casa proprie, care poate fi oferită ocazional de către proprietar pentru cazare contra plată. Fiind un tip nou de serviciu turistic, casa rurală este foarte puţin inclusă în ofertele turistice, unul din motive fiind procedura complicată de înregistrare a activităţii de antreprenoriat în raport cu veniturile pe care le poate obţine proprietarul din această activitate. În acest sens, se consideră binevenită oferirea unor proceduri simplificate de activitate în baza patentei de întreprinzător. Totodată, reamintim că, desfășurarea comerțului cu amănuntul în baza patentei este permisă până la 31 decembrie 2022 și doar pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2019, au deținut patente pentru activitățile respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.