16
09 2020
740

Serviciile publice: accesibilitate, calitate și eficiență

Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul  legii cu privire la serviciile publice ce are ca scop crearea unui cadru juridic pentru sistemul de prestare a serviciilor publice în vederea asigurării accesibilității, calității și eficienței prestării acestora.
 
Potrivit proiectului, lansarea și dizolvarea unui serviciu public se înregistrează în Registrul de stat al serviciilor publice instituit de Guvern. Totodată, prestarea unui serviciu public se va realiza în conformitate cu regulamentul administrativ aprobat de Executiv. Regulamentul de prestare a serviciului public din domeniile de competență ale unei autorități publice autonome față de Guvern și responsabile față de Parlament se aprobă de organul colegial al acesteia.

 

Regulamentul va conține dispoziții generale ce țin de obiectul de reglementare și beneficiari, operațiunile administrative realizate în cadrul procedurii de prestare a serviciului, timpul de așteptare la depunerea unei cereri de prestare a serviciului și primirea rezultatului, timpul înregistrării cererii, cerințele pentru spațiile în care sunt prestate serviciile și alte date.

 

Prestarea serviciilor în format electronic se va efectua prin intermediul Portalului unic al serviciilor publice, iar schimbul de date între resursele informaționale ale prestatorilor va fi realizat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), iar pe suport de hârtie –prin aplicarea mecanismului ghișeului unic, cu depunerea de către beneficiarul serviciului a cererii și a documentelor pentru prestarea serviciului respectiv. Calitatea serviciilor publice oferite de către prestatorii de servicii va fi monitorizată de ministere și autorități administrative centrale subordonate Guvernului.

 

Conform proiectului, prestatorii serviciilor publice, persoanele cu funcție de răspundere, funcționarii publici și angajații prestatorilor, precum și angajații centrelor multifuncționale și centrelor universale vor răspunde disciplinar, civil, contravențional sau penal, după caz, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a activității administrative legate de prestarea serviciilor publice, dar și pentru divulgarea, în procesul prestării serviciilor publice, a informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată.

 

Documentul poate fi consultat până la 25 septembrie curent.

 

Reamintim că, la 11 septembrie 2020, a fost pus în aplicare Nomenclatorul integrat al serviciilor publice. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.