31
03 2020
1487

SFS ar putea efectua activități speciale de investigație pentru unele infracțiuni

Serviciul Fiscal de Stat ar putea efectua activități speciale de investigație pentru anumite infracțiuni. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative, ce are ca scop extinderea atribuțiilor SFS pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor economice. Astfel, potrivit proiectului, prin completarea Codului de procedură penală cu art. 2692, autoritatea fiscală, similar Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Centrului Naţional Anticorupţie, ar putea efectua activități speciale de investigație pentru următoarele infracțiuni:Practicarea ilegală a activității de întreprinzător • Practicarea ilegală a activității financiare • Pseudoactivitatea de întreprinzător • Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor • Evaziunea fiscală a persoanelor fizice • Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz • Însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate • Insolvabilitatea intenționată • Insolvabilitatea fictivă • Falsul în documente contabile. Potrivit autorilor, acordarea acestor atribuții SFS va asigura continuitatea în acțiunile de examinare și investigare a infracțiunilor economice, definitivarea acțiunilor inițiate – de la conformarea benevolă până la finalizarea urmării penale de către același organ, precum și eficientizarea acțiunilor întreprinse în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală și alte infracțiuni economice și neadmiterea cazurilor de prejudiciere a bugetului public național. Tot în acest context, în proiect se propune excluderea din competența agenților constatatori din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a constatării și examinării unor contravenții specifice activității de întreprinzător și stabilirea acestor competențe în sarcina agenților constatatori din cadrul organelor de control sau din alte autorități a căror activitate este specifică contravențiilor care urmează a fi examinate (SFS, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței). Reamintim că, începând cu 1 octombrie 2018, Serviciului Fiscal de Stat i-a fost atribuită calitatea de organ constatator pentru unele infracțiuni economice. Documentul poate fi consultat până la 10 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.