25
07 2018
793

SFS, destinatar al sistemului electronic de monitorizare a jocurilor de noroc

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern privind asigurarea implementării Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc. Proiectul stabilește autoritățile și instituțiile publice, care vor avea calitatea de posesor, deținător și destinatar al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (SEUMSJN). Astfel, calitatea de posesor al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc o deține Ministerul Economiei și Infrastructurii, deoarece activitatea în domeniul jocurilor de noroc reprezintă activitate de antreprenoriat. În același timp, calitatea de deținător se propune a fi atribuită Agenției Servicii Publice. Deţinătorul SEUMSJN va îndeplini şi atribuţiile posesorului, delegate de către acesta, după cum urmează: • crearea și asigurarea bunei functionări a sistemului; • ţinerea acestuia în conformitate cu legislației în vigoare; • asigurarea autenticităţii, plenitudinii şi integrităţii datelor; • asigurarea securităţii şi protecţiei datelor; • asigurarea accesului destinatarilor la date; • asigurarea interconectării SEUMSJN cu Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în scopul monitorizării și supravegherii operațiunilor fiscale în domeniul jocurilor de noroc. Totodată, statutul de destinatar al SEUMSJN o va deține Serviciul Fiscal de Stat și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.