22
01 2021
850

SFS precizează modul de funcționare a posturilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de astăzi, 22 ianuarie, modificările ce au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021 în două ordine ale autorității fiscale – Ordinul nr.655/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale și Ordinul nr.611/2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare.
 
Ambele acte normative precizează  procedurile de activitate a posturilor fiscale, de raportare a rezultatelor funcționării acestora, monitorizarea activității entității monitorizate prin prisma posturilor fiscal (inclusive pe subdiviziuni) etc.

 

Astfel, Ordinul nr.664/2020 stabilește că registrul actelor de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal va fi întocmit de către DGAFCFO/ DGACM/ DGAFA, iar la încheierea fiecărei luni, direcția respectivă va prezenta lista contribuabililor la care s-a finisat perioada de monitorizare a activității prin intermediul postului fiscal conducerii DGAF/DGACM către data de 10 a fiecărei luni, care la rândul său va asigura repartizarea listei respective către data de 15 a lunii în adresa Direcțiilor deservire fiscală din cadrul DGAF sau DGACM, conform razei teritoriale de deservire a contribuabililor.

 

Totodată, Ordinul nr.673/2020 stabilește că, în cazul în care pe durata funcționării postului fiscal au fost depistate cazuri de încălcare a legislației fiscale, va fi inițiat un control fiscal în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (5) din CF. În acest scop, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de control, în temeiul Deciziei privind inițierea controlului (formularul DIC) vor efectua un control fiscal. În funcție de tipul încălcării, metoda de efectuare a controlului fiscal poate fi faptică, operativă, parțială sau tematică.

 

Toate modificările în ordinele indicate pot fi consultate în MO nr. 13-20 din anul curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.