11
09 2020
2754

SFS va exercita urmărirea penală în cazul infracțiunilor economice

Astăzi, 11 septembrie 2020, Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, intervenind în prevederile Codului fiscal, Codului de procedură penală, Legea privind activitatea specială de investigații și Codul contravențional.
 
Punerea în aplicare a legii este preconizată din 1 ianuarie 2021, Serviciului Fiscal de Stat fiind acordate atribuții pentru prevenirea şi combaterea infracțiunilor economice și extinderea competențelor de efectuare a activității speciale de investigație în conformitate cu Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii și a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală.

 

Conform documentului, SFS va fi în drept nu doar să constatate infracţiunile prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal1, dar și să efectueze urmărirea penală în privința acestor infracțiuni. Cu această prevedere va fi completat art.1324 (Funcţiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat) din CF. Totodată, SFS va obține dreptul de efectuare a activității speciale de investigații aferent infracțiunilor atribuite în competență conform CPC. Concomitent, statutul juridic al funcţionarului fiscal cu statut special va fi extins cu prevederea de exercitare a urmăririi penale și activității speciale de investigații, la momentul actual acesta fiind în drept doar să constate infracţiunile.

 

Astfel, constatarea și examinarea unor contravenții specifice activității de întreprinzător și stabilirea acestora va fi exclusă din competența agenților constatatori din cadrul MAI, fiind puse în sarcina agenților constatatori din cadrul organelor de control sau ai autorități a căror activitate este specifică contravențiilor ce urmează a fi examinate.

 

Astfel, va fi asigurată sporirea capacității de reacție a statului la acțiunile ilegale care împiedică dezvoltarea unui climat stabil de afaceri, diminuarea economiei tenebre; eficientizarea acţiunilor întreprinse în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală și altor infracțiuni economice, neadmiterea cazurilor de prejudiciere a BPN și sporirea încasărilor, definitivarea acţiunilor iniţiate (de la conformare benevolă până la finalizarea urmăririi penale) de către acelaşi organ etc.

 

 

În perioada octombrie 2018 – decembrie 2019, SFS a expediat în adresa procuraturii 106 cazuri de constatare a infracțiunilor.

______________________________________________

Art. 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător

Art. 2411 . Practicarea ilegală a activităţii financiare

Art. 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător

Art. 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor

Art. 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

Art. 250. Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz

Art. 2501 . Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora

Art. 251. Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate

Art. 252. Insolvabilitatea intenţionată

Art. 253. Insolvabilitatea fictivă

Art. 3351. Falsul în documente contabile

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.