06
02 2019
990

Și Consiliul Concurenței va fi optimizat

Structura organizatorică a Consiliului Concurenței ar putea fi optimizată. În cadrul ședinței de ieri a comisiei parlamentare economie, buget și finanțe a fost discutat proiectul hotărârii de Parlament privind aprobarea structurii organizatorice și a efectivului-limită de personal ale Consiliului Concurenței. Astfel, Consiliul Concurenței va avea 130 de angajați, cu două unități de personal mai puțin. Comparativ cu actuala structură, rămân neschimbate subdiviziunile de bază din cadrul instituției care desfășoară acțiuni anticartel, investighează practicile anticoncurențiale și concurența neloială, monitorizează ajutoarele de stat. În schimb, modificările vizează subdiviziunile care acordă asistență organizatorică, materială și financiară Planului Consiliului Concurenței, și unitățile structurale care îndeplinesc atribuțiile de bază ale autorității. Proiectul nu implică majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare și se încadrează în limitele bugetului Consiliului Concurenței, având drept scop optimizarea structurii organizatorice a Consiliului Concurenței în vederea eficientizării activității în domeniile de competență. Potrivit Legii concurenței, structura organizatorică și efectivul-limită de personal ale Consiliului Concurenței se aprobă de Parlament, la propunerea motivată a președintelui Consiliului. Consiliul Concurenţei este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei sale. Scopul activităţii Consiliului Concurenţei este asigurarea respectării legislaţiei în domeniul concurenței, prin acţiuni de preîntâmpinare a practicilor anticoncurențiale, eliminarea încălcărilor concurențiale, promovarea și creșterea culturii în domeniu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.