07
05 2021
603

SI „Contabilitate unică bugetară”. Concept elaborat

Scopurile, sarcinile și funcțiile necesare pentru crearea, implementarea și exploatarea Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” (SI CUB) prin acces web securizat, obiectele informaționale și lista datelor care se păstrează în MCloud sunt stabilite în proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului SI CUB, elaborat de Ministerul Finanțelor și inclus pe ordinea se zi a ședinței secretarilor de stat.
 
Implementarea acestui sistem complet și coerent de evidență contabilă și raportare bugetară pentru autoritățile publice este stabilită în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2013-2022.

 

Beneficiile scontate pentru autoritățile/instituțiile bugetare în urma implementării sistemului se referă la optimizarea proceselor de lucru și reducerea costurilor operaționale; înregistrarea și evidența totalității documentelor aferente evidenței contabile; actualizarea centralizată a prevederilor actelor normative; suportul metodologic și de ordin operațional-tehnologic; accesul autorităților publice centrale și locale la date și documente ale autorităților/instituțiilor bugetare subordonate pentru efectuarea verificărilor necesare la formarea rapoartelor etc.

 

Totodată, funcționalitatea sistemului va asigura atât evidența tuturor activelor financiare și financiare ale statului, ale datoriilor și creanțelor (contabilitatea de angajamente), cât și standardizarea sistemelor informaționale de ținere a evidenței contabile în sectorul bugetar, dar și stabilirea unui mecanism/instrument unic de evidență contabilă și raportare financiară pentru autoritățile/instituțiile bugetare la nivel central și local.

 

Proiectul Conceptului SI CUB definește nouă conturi funcționale (module) cu descrierea detaliată a fiecărei componente: „Planificare”, „Evidența casa/banca”, „Evidența activelor”, „plata părintească”, „Evidența serviciilor”, „Calcularea salariilor”, „Rapoarte”, „Administrare” și „Autentificare”.

    

Conform conceptului, utilizatori ai SI CUB vor fi persoanele antrenate în procesul de evidență contabilă în autoritățile/instituțiile bugetare care vor avea următoarele roluri de bază:

  • conducător – va avea acces deplin la baza de date a instituției pe care o reprezintă;
  • contabil-șef – acces deplin la baza de date a autorității pe care o reprezintă;
  • contabil – acces de vizualizare/creare/modificare a datelor din compartimentele atribuite, generare rapoarte;
  • auditor intern – acces de vizualizare a datelor din compartimentele atribuite, generare rapoarte.

 

SI CUB va fi integrat și va reutiliza un șir de sisteme informaționale partajate și resurse informaționale. Printre acestea sunt MPass, MSign, MLog, MNotify, MPay, MPower, SIMF, Registrul fiscal de stat și SIA „e-Factura”.

 

Proprietar al SI CUB va fi statul iar resursele financiare pentru dezvoltarea, mentenanța și exploatarea sistemului vor fi asigurate din bugetul de stat și sau alte mijloace financiare, conform legislației. Totodată, Conceptul stabilește că posesor și deținător al SI CUB va fi Ministerul Finanțelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.