09
10 2020
495

SIA GEAP va fi gestionat de Agenția de Guvernare Electronică

Agenția de Guvernare Electronică va deține statutul de posesor și deținător al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), actualmente aceste funcții fiind exercitate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și, respectiv, Agenția Servicii Publice.

 

 

MEI a elaborat proiectul  de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri de Guvern, ce este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali și are ca scop gestionarea eficientă în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice guvernamentale comune.

 

 

De asemenea, proiectul prevede preluarea de către Cancelaria de Stat a funcției de control extern asupra modului de ținere a Registrului actelor permisive, care acum aparține Ministerului Economiei și Infrastructurii.

 

 

Totodată, se precizează că prevederile ce se referă la depunerea cererilor de către solicitanţii de acte permisive şi notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, cu eliberarea ulterioară a acestor acte permisive rămân în vigoare, fiind atribuite în competența autorităților emitente de acte permisive.

 

 

 SIA GEAP contribuie la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive, atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile emitente, prin utilizarea unui singur sistem informațional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor, comunicare și schimb de informații între autoritățile implicate în eliberarea actelor permisive și, ulterior, eliberarea acestora, se spune în nota informativă la proiect.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.