14
01 2020
657

SIA ICCSB va contribui la prevenirea şi combaterea spălării de bani

Crearea unui sistem de obţinere rapidă a informaţiilor necesare pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului atât la nivel național, cât şi internațional, precum și procesarea promptă a acestor informaţii va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional. În cadrul ședinței secretarilor generai ai ministerelor a fost examinat proiectul de hotărâre a Guvernului ce ține de aprobarea Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA ICCSB). Documentul stabileşte modul de organizare, conţinutul informaţional, activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește acțiunile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, procedurile de colectare şi gestiune a datelor, modalitatea de ţinere şi asigurare a funcţionării SIA ICCSB, formele de exercitare a controlului etc. SIA ICCSB are ca scop colectarea, verificarea și analizarea informațiilor privind relațiile financiare și economice ale persoanelor fizice și juridice care pot fi legate de activitatea de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de acțiunile de finanțare a terorismului, activități ce țin de identificarea, stabilirea sursei și urmărirea bunurilor obținute din aceste infracțiuni, a fondurilor teroriștilor și a altor bunuri care pot fi obiect al măsurilor asiguratorii și/sau al confiscării, precum și activități de investigare a dimensiunii rețelei criminale și a gradului de criminalitate aferent, se spune în nota informativă la proiect. Utilizatorii sistemului vor beneficia de drepturi de acces la informaţia din SIA ICCSB conform atribuţiilor şi funcţiilor deţinute şi regimul juridic al informaţiei accesate. Nivelul de acces la informaţie pentru fiecare participant va corespunde funcţiei sau profilului de acces. Totodată, va fi asigurată interacţiunea şi sincronizarea datelor cu alte sisteme informaţionale, inclusiv prin intermediul Platformei Guvernamentale de Interoperabilitate MConnect. Posesorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Potrivit notei proiectului, implementarea sistemului nu presupune cheltuieli financiare, dat fiind faptul că echipamentul a fost donat de către partenerii externi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.