Știri

SIA „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

Guvernul a aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (SIA RBII). La momentul actual evidența bunurilor infracționale indisponibilizate se efectuează prin intermediul documentelor electronice, ceea ce presupune numeroase riscuri privind securitatea informației, integritatea datelor, istoricul de modificări, posibilitatea de a comunica cu alte sisteme informaționale guvernamentale etc. Evidența bunurilor presupune și documentarea procedurilor de evaluare și a licitațiilor realizate de specialiști în domeniu la solicitarea colaboratorilor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI). Experții consideră că documentarea acestor proceduri va oferi transparență modului de administrare și valorificare a bunurilor. În lipsa unui sistem informațional automatizat, colaboratorii ARBI întâmpină dificultăți la coordonarea activităților în grupuri de lucru și de respectare a termenelor de finalizare și documentare a investigațiilor. Conceptul aprobat stabilește scopurile, sarcinile și funcțiile SIA RBII, structura organizațională și baza normativă necesare pentru crearea și exploatarea acestuia, obiectele informaționale și lista datelor care sunt stocate în sistem, infrastructura tehnologică și măsurile de asigurare a securității și protecției informației. SIA RBII va reprezenta un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, de mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune și destinate evidenței și prelucrării bunurilor infracționale indisponibilizate, documentării procedurilor parte a investigațiilor financiare paralele și a procedurilor de administrare a bunurilor, precum și automatizării proceselor și fluxurilor de lucru specifice pentru recuperarea bunurilor în conformitate cu atribuțiile ARBI (prevăzute de Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale). Obiectivele de bază stabilite pentru sistem sunt dezvoltarea unei soluții tehnice flexibile și modulare, care ar permite îmbunătățirea activității ARBI; oferirea unui mediu de lucru securizat; simplificarea modului de documentare și colectare a informațiilor aferente procesului de indisponibilizare a bunurilor infracționale; asigurarea posibilității de a oferi date statistice și rapoarte în baza registrului; gestionarea eficientă a operațiunilor de investigație financiare paralele; ținerea evidenței și prelucrarea procedurilor de administrare a bunurilor aflate în administrarea ARBI; asigurarea accesului facilitat la acte, rapoarte și alte documente destinate colaboratorilor agenției; asigurarea accesului facilitat la sistemele informaționale de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). Sistemul urmează a fi integrat cu SIA „Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii generale pentru completarea și alinierea datelor aferente dosarelor de urmărire penală. Autorii conceptului au prevăzut că, în vederea asigurării formării corecte a resursei informaționale și a calității datelor, va fi asigurată interacțiunea și schimbul de date al SIA cu următoarele resurse informaționale: - SIA „Registrul de stat al populației” - Registrul de stat al transporturilor - Registrul de stat al conducătorilor de vehicule - SIA „Registrul de stat al unităților de drept” - Cadastrul bunurilor imobile - SIA „Urmărire penală: E-Dosar” - Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat - Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră - Sistemul informațional integrat vamal - Sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) - Sistemul informațional al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) - Registrul Tehnicii Agricole (RTA) - Registrul garanțiilor reale mobiliare - Sistemul informațional AUTOTEST - Registrul de stat al animalelor - Sistemul informațional al Autorității Naționale de Integritate. Este preconizat că această listă va fi extinsă pe măsura creării noilor resurse informaționale. Proprietar al SIA RBII va fi statul, care își va realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din sistem. Resursele financiare pentru dezvoltare, mentenanță și exploatare a SIA RBII vor fi asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare. Posesor al SIA RBII va fi ARBI, care va avea dreptul de gestionare și de utilizare a datelor și a resurselor sistemului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

615 vizualizări

Data publicării:

27 Februarie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon