24
03 2020
593

SIA „Registrul mandatelor de executare”

După implementarea definitivă a SIA „Registrul mandatelor de executare”, prezentarea acestora Serviciului Fiscal de Stat se va efectua exclusiv prin intermediul sistemului automatizat. În ședința Executivului din 25 martie curent va fi examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului tehnic al SIA „RME”, iar implementarea și dezvoltarea sistemului vor fi puse în sarcina SFS. Conform documentului, procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public se inițiază la prezentarea mandatului de executare de către autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării, iar SFS efectuează executarea silită a creanțelor în condițiile și conform modalităților reglementate de CF. Ținând cont de prevederile Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, prezentarea mandatului de executare şi a documentelor aferente se efectuează în mod electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, a fost elaborat proiectul Conceptului. Documentul stabilește scopurile, sarcinile şi funcţiile sistemului, structura organizaţională şi baza juridico-normativă a SIA, măsurile legate de crearea, implementarea, exploatarea şi menţinerea sistemului, obiectele informaţionale şi lista datelor care se vor păstra în sistem, infrastructura tehnologică şi măsurile de asigurare a securităţii şi protecţiei informaţiei. Sistemul va asigura eficientizarea și modernizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a mandatelor de executare; control on-line al acestora; conformarea cu reglementările și standardele de securitate informațională. Totodată, în proiectul Conceptului sunt descrise principiile creării SIA, sarcinile acestuia, funcțiile și rezultatele implementării. Crearea sistemului respectiv este condiționată de necesitatea implementării unui sistem informațional care să gestioneze întreg fluxul de documente în procesul de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public și să ofere un instrument de gestionare a acțiunilor autorităților publice îndreptățite să revendice dreptul supus executării și a autorității de executare și, totodată, să permită efectuarea raportării statistice și analitice cu o mai mare eficacitate și eficiență, se spune în Concept. În nota proiectului este inclusă propunerea de punere în aplicare a hotărârii adoptate de Guvern la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.