09
01 2020
1217

SIA SCITL: îmbunătățirea administrării fiscale pentru colectarea impozitelor și taxelor locale

În cadrul ședinței Guvernului din 3 ianuarie 2020 a fost aprobată hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul este elaborat în scopul îmbunătățirii administrării fiscale aferent calculării și colectării impozitelor și taxelor locale de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale. Scopul modificărilor este aducerea în concordanță a Hotărârii nr. 998/2003 cu prevederile Codului fiscal, prin optimizarea evidenței contribuabililor și a obligației fiscale și eficientizarea calculării impozitelor și taxelor locale, a spus ministrul. Totodată, Serghei Pușcuța a mai menționat că organizarea evidenței obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale în mod electronic va permite simplificarea și automatizarea întregului proces și va asigura verificarea plenitudinii calculării obligațiilor fiscale, aplicarea scutirilor, aplicarea reducerii în mărime de 15% la achitarea impozitului pe bunurilor imobiliare până la 30 iunie, precum și a majorării de întârziere și va asigura vizualizarea restanței înregistrate în cazul obiectelor neevaluate. Astfel, SIA SCITL administrează impozitul funciar de la persoanele fizice şi gospodăriile ţărăneşti, impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice, taxa de la posesorii de câini, taxa pentru parcaj și taxa pentru salubrizare. Totodată, organizarea şi funcţionarea SCITL se stabilesc printr-un regulament, aprobat de consiliul local, care se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 10 zile de la aprobare. SCITL ţine evidenţa impozitelor și taxelor locale pentru fiecare contribuabil în parte. Evidența conturilor personale electronice în SIA SCITL aferent impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice și impozitului funciar ale gospodăriilor țărănești începe cu preluarea informațiilor din conturile contribuabililor, inclusiv și a soldurilor din registrele deținute de către SCITL. În cazul depășirii termenului de plată, majorarea de întârziere se calculează în mod automatizat de către SIA SCIT pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare de la expirarea termenului de plată, inclusiv ziua achitării plăților. Se preconizează ca prevederile să intre în vigoare la 1 martie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.