11
01 2020
2519

SIA SCITL. Totuși, 1 martie 2020

Evidenţa impozitelor și taxelor locale se va ține în Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL) începând cu 1 martie 2020. În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 7 din 3 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Potrivit Hotărârii, SCITL administrează următoarele impozite şi taxe locale:impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); • impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); • taxa de la posesorii de câini; • taxa pentru parcaj; • taxa pentru salubrizare. Evidența conturilor personale electronice în SIA SCITL aferente impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice și impozitului funciar al gospodăriilor țărănești începe cu preluarea informațiilor din conturile contribuabililor, inclusiv a soldurilor din registrele deținute de SCITL. Numărul conturilor va corespunde numărului conturilor din Registrul de evidență a contribuabililor la impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare. Numerotarea conturilor noi se va efectua prin atribuirea numărului în ordine cronologică. În același timp, evidenţa obligaţiilor fiscale aferente taxei de la posesorii de câini, taxei pentru parcaj şi taxei pentru salubrizare se va ține în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale, prin intermediul SIA SCITL. De asemenea, documentul reglementează și stingerea obligaţiei fiscale şi restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. SCITL stabileşte, după necesitate, regimul de primire a plăţilor de la populaţie în localul primăriei. În cazul neachitării impozitelor în termenele stabilite, perceptorul fiscal este obligat să se deplaseze nemijlocit la contribuabili pentru a încasa mijloacele băneşti în contul stingerii restanţelor. Implementarea și lansarea în exploatare industrială a SIA SCITL va fi asigurată de Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.