12
12 2015
3121

Sistemele informaţionale computerizate dubioase nu-și au loc în ținerea contabilității și evidenței fiscale

Ministerul Finanțelor urmează să creeze o Comisie, a cărei obligație va fi certificarea sistemelor informaționale computerizate, utilizate pentru ținerea contabilității și evidenței fiscale, potrivit proiectului unei decizii privind certificarea sistemelor informaționale computerizate și a softurilor pentru acestea, propus spre aprobare guvernului. În acest sens, vor fi elaborate criteriile, în baza cărora se va efectua cerificarea sistemelor computerizate și a softurilor pentru mașinile de casă și control, procedura de verificare, stabilită periodicitatea certificării. Potrivit MF, certificarea va spori responsabilitatea contribuabililor, pentru asigurarea completă şi corectă a ţinerii contabilităţii și evidenţei fiscale şi va exclude utilizarea în acest scop a sistemelor informaţionale și softurilor dubioase. Obligația de certificare a sistemelor respective o vor avea contribuabilii, care elaborează și/sau livrează sistemele informaţionale computerizate și softuri pentru maşinile de casă şi control. Pe piața Republicii Moldova în prezent activează 28 de agenți economici care furnizează asemenea sisteme informaționale. Proiectul deciziei mai incorporează în anexe Regulamentul privind activitatea Comisiei de Certificare și Regulamentul privind certificarea sistemelor informaționale computerizate și a softurilor, utilizate în contabilitate și evidența fiscală. În Comisia de Certificare se prevede a fi incluși reprezentanți ai ministerelor Finanțelor și Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Întreprinderilor de stat ”Fintehinform” și ”Fiscservinform”, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.