09
12 2021
244

Sistemul public de asigurări sociale: în ce condiții penalitățile ar putea fi evitate

Inițiativa legislativă de operare a modificărilor în Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale a fost examinată în cadrul ședinței Comisiei protecție socială, sănătate și familie din 8 decembrie.
 
Documentul prevede că mijloacele financiare încasate la BASS (inclusiv majorările de întârziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) şi sumele rezultate în urma aplicării amenzilor contravenţionale) ce sunt  acumulate pe contul Trezoreriei de Stat vor fi virate zilnic la contul CNAS. Totodată, Legea nr.489/1999 va stipula expres că nu se admite dezafectarea mijloacelor financiare de la BASS în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie.

 

Încă o prevedere expresă ce poate fi inclusă în legislație ține de transferul din bugetul de stat către BASS a cotei de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense din tariful CAS prevăzut pentru angajatorii din agricultură. Amintim, potrivit Anexei nr.1 la Legea nr.489/1999, aceștia (atât persoane fizice, cât și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din CAEM achită 18% din mijloacele proprii, iar din bugetul de stat este virată diferența de 6% de la tariful de bază.

 

Tot de această categorie de plătitori ține și propunerea de calculare a penalităților pentru neplata CAS în termenele stabilite (până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune). Astfel, inițiativa vine cu prevederea ca pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de întârziere să fie aplicată cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune.

 

Totodată, proiectul stabilește că pentru toți contribuabilii la BASS penalităţile ar putea să nu fie calculate, dacă aceștia au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul BASS sau au depus la SFS cerere pentru compensarea datoriilor faţă de BASS din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor (în toate cazurile– pentru perioada cuprinsă între data înregistrării cererii şi data transferului efectiv).

 

Alte situații în care ar pute fi evitată calcularea majorărilor de întârziere se referă la cazurile în care sumele obligaţiilor faţă de BASS au fost stinse prin scădere şi luate la evidenţă specială în baza deciziei SFS sau entitatea va depune actele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul local şi FAOAM) la contul BASS pentru perioada cuprinsă între data intrării documentelor la autoritatea respectivă şi data efectuării transferului.

 

 

 Încă o propunere ține de posibilitatea eșalonării stingerii datoriilor la majorările de întârziere existente pe parcursul anului bugetar în curs. De aceasta, la solicitare, cu condiţia că transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente la BASS, ar putea beneficia contribuabilii ce au calculate şi neachitate penalităţi pentru neplata în termen a CAS, dar nu au restanțe la plata contribuţiilor respective şi a amenzilor.

 

Ținând cont de faptul că incidența excepţiei de neprezentare a Dării de seamă IPC21 pentru angajatorii care în luna de gestiune nu au angajați, nu calculează CAS și PAM la momentul de față nu se extinde asupra liber-profesioniştilor în sectorul justiției, este propusă excluderea acestui vid legislativ,  categoria respectivă de plătitori la BASS fiind inclusă în art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr.489/1999.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului de lege. Potrivit autorilor, modificările ar pute fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.