13
12 2018
2310

Sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Teren pregătit

Ministrul Finanțelor, Ion Chicu, a anunțat anterior că, cadrul normativ-secundar pentru punerea în aplicare a Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar urmează a fi aprobat de Guvern, iar ieri Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea respectivă. Menționez că, odată cu aprobarea acestei hotărâri, tot cadrul regulatoriu pentru implementarea Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar va fi definitivat. Toate persoanele responsabile din cele peste 2700 de instituții bugetare pot purcede la calcularea salariilor conform sistemului unitar pentru luna decembrie 2018, astfel ca, în ianuarie 2019, conform graficului stabilit, toți angajații din sistemul public să primească salariile pe nou, a spus ministrul. Guvernul a pregătit terenul, avem toate regulamentele deja aprobate, astfel ca salariile să fie calculate corect și la timp, a adăugat premierul, Pavel Filip. Documentul prevede criteriile și modul de raportare a unor unități bugetare la categoria instituției, corespunzător domeniului de activitate, normele de calcul al salariului pe oră pentru personalul antrenat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naționale, modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul la stabilirea diferenței de salariu și plăților compensatorii. De asemenea, prin această hotărârea au fost aprobate trei regulamente: 1) Regulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare 2) Regulamentul-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare 3) Regulamentul cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific. Potrivit prevederilor primului Regulament, la determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic, Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, se ia în considerare vechimea în serviciul public, care include: 1) perioadele de exercitare efectivă a funcțiilor publice specificate în Clasificatorul unic al funcţiilor publice sau a funcțiilor publice cu statut special din cadrul instituțiilor date 2) perioadele de activitate în calitate de funcţionar public în autorităţile publice care au funcţionat pe teritoriul Republicii Moldova până la punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 3) perioadele în care funcţionarul public nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut funcţia publică şi salariul mediu, integral sau partial, a fost suspendat, a fost absent forţat de la serviciu în legătură cu eliberarea sau destituirea ilegală şi restabilirea ca urmare a pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii respective, a fost detașat în condițiile 4) perioadele în care funcționarul public a activat cel puțin 2 ani în funcțiile corpului de ofițeri ai organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, a activat cel puțin 5 ani în întreprinderi, instituții sau organizații în funcții de conducere sau specialist, în domeniul ce ține de profilul de activitate în funcția publică în care a fost numit. Regulamentul prevede condiții speciale pentru determinarea vechimii în muncă a unor categorii de angajați precum cei din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cadrele didactice, personalul medical etc. Pentru celelalte categorii de angajați, la determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, se iau în considerare: • perioada de activitate în unitatea respectivă • perioada de muncă în unităţi cu orice formă de proprietate, în funcţii a căror deţinere este legată de profilul de activitate în unitatea respectivă • perioada de muncă în oricare funcţii în unităţi, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata sporului pentru vechime în muncă • perioada de rezidenţiat şi secundariat clinic – pentru personalul medical • perioada de doctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice • perioada de muncă în funcţii elective, precum şi perioada de activitate în funcţii de conducere şi în calitate de specialişti în Centrul sindical national ramural • perioada în care se desfăşoară activitatea în cadrul delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control • perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei țării a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului militar • perioada concediului de maternitate şi a concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani – pentru persoanele ce ocupă funcții în unități, în situațiile descrise în prezentul punct. Al doilea Regulament stabilește cadrul general de organizare și evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului în raport cu cerințele posturilor, în baza criteriilor de evaluare, în scopul stimulării individuale a personalului de a obține rezultate optime în activitate. Prevederile acestuia se utilizează de către unitatea bugetară pentru elaborarea actului normativ cu caracter intern ce se va aplica tuturor angajaților din unitatea bugetară, cu excepția persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și a personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Evaluarea performanțelor se efectuează trimestrial, iar prima evaluare a angajaților se va realiza în luna decembrie curent. Calificativul de evaluare stabilit în luna decembrie 2018 se va aplica la determinarea sporului pentru performanță pentru lunile decembrie 2018 – martie 2019. Cel de-al treilea Regulament se referă la modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific. La stabilirea acestora se va ține cont de limita ce formează partea variabilă a salariului lunar, prevăzută în Legea privind sistemul unitar de salarizare, care include, după caz, sporul pentru performanță în limita a 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară. Pentru Serviciul Vamal şi Serviciul Fiscal, sporul cu caracter specific se planifică annual, la nivel de unitate bugetară, în mărime de 110% față de suma anuală a salariului de bază prevăzut în schemele de încadrare ale autorităților și se acordă angajaţilor în funcție de eficienţa în activitate şi riscul asumat. Hotărârea prevede și modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul la stabilirea diferenței de salariu și plăților compensatorii. În acest context se menționează că, în cazul în care pentru unele persoane din unitățile bugetare salariul lunar calculat începând cu 1 decembrie 2018 pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mic decât cel calculat anterior punerii în aplicare a Legii, acestora li se va plăti diferența de salariu. Diferența de salariu și plata compensatorie calculate se supun contribuțiilor și primelor de asigurări obligatorii, precum și impozitului pe venit. Costul implementării noului sistem de salarizare pentru anii 2019-2021 se estimează la de 3,9 mld. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.