10
06 2021
436

Situaţia social-economică în mun. Chişinău

Informația succintă ce ține de situaţia social-economică în mun. Chişinău pentru primele trei luni ale anului curent a fost recent publicată de Biroul Național de Statistică. Unele aspecte ce țin de evoluția economică sunt prezentate în continuare.
 
Potrivit documentului, în capitală cifra de afaceri în industrie a sporit cu 6,8% comparativ cu lunile ianuarie-martie din anul precedent. Volumul producției industriale a fost în creștere cu 5,8% datorită producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, acestea majorându-se cu 28,4%. În aceeași perioadă au fost raportate descreșteri în industria extractivă (cu 15,2%) și în industria prelucrătoare (cu 1,5%).

 

Comparativ cu trimestrul I din anul 2020, au sporit cu 21,5% investiţiile în active imobilizate realizate de întreprinderile din sectorul real cu 5 și mai mulți salariați, precum și instituțiile bugetare. Volumul total al acestora în ianuarie-martie din anul curent au constituit circa 2,8 mld. lei, iar sursa principală de finanţare (circa 61,8% din totalul investițiilor efectuate) au fost mijloacele proprii ale investitorului.  Astfel, investiţiile în imobilizări corporale au însumat 2,7 mld. lei, iar în imobilizări necorporale – circa 102,6 mil. lei.

 

În creștere este și activitatea transportatorilor de mărfuri. BNS menționează majorarea cu 5,9% a parcursului mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier (până la 533,8 tone/km), iar a volumului mărfurilor transportate – cu 8% (până la 1,32 mil. tone).  Ce ține de transportul de pasageri, acesta s-a diminuat cu 33,8% (până la 7,3 mil. persoane), fiind luați în calcul pasagerii transportați cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală.

 

În informație este constatată și majorarea cu 11,3% a câştigului salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în mun. Chișinău. Astfel, în trimestrul I din anul curent câștigul respectiv a constituit 9978,5 lei, fiind cu 17,8% mai mare decât media pe ţară.

 

Documentul conține date ce reflectă și situația în domeniile demografiei, sănătății, oferă precizări metodologice și poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.