04
07 2017
906

Situaţiile financiare ale Curţii de Conturi vor fi supuse auditului extern

Parlamentul, în şedinţa din 30 iunie curent, a votat, în prima lectură, proiectul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, care are are scopul aducerii în concordanță a legislației naționale cu standaredele europene. Deputatul Ștefan Creangă, Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, unul din autorii proiectului, a specificat că necesitatea aprobării unui nou document de reglementare a activității Curții de Conturi reiese din standardele internaţionale în domeniul auditului extern, adoptate de către Organizaţia Internaţională a instituţiilor de audit INTOSAI. Acestea stabilesc expres că o instituţie de audit trebuie să beneficieze de mandat pentru a-şi exercita atribuţiile în mod independent, a menţionat deputatul. Adoptarea unei noi legi este justificată şi de introducerea unor prevederi noi ce ţin de auditul de conformitate, auditul financiar, controlul calităţii, ISA, misiune de audit, opinie de audit şi altele, a mai adăugat Ştefan Creangă. Prezentul proiect redefinește tipurile de audit, statutul personalului cu atribuții de audit public, stabilește obligativitatea certificării acestora, extinde aria de audit, în special în sectorul economic cu participarea statului, concretizează genul de rapoarte prezentate entităților, drepturile și responsabilitățile auditorilor publici etc. Proiectul prevede mai multe aspecte ce țin de conclucrarea cu Parlamentul. Potrivit documentului, Curtea va prezenta Parlamentului Republicii Moldova, anual, la data de 1 mai, Raportul de activitate, care va conține indicatorii de performanță, situațiile financiare anuale auditate, opinia auditorului extern și principalele recomandări, dar și o descriere a modului în care au fost executate recomandările anilor precedenți. Totodată, la data de 1 iunie, instituția va prezenta Legislativului rapoartele de audit asupra rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Raportul anual de audit, precum și alte rapoarte pe care Curtea le va considera necesare, le va prezenta până la 15 septembrie. În același timp, situațiile financiare anuale ale Curții Constituționale se vor supune auditului extern, efectuat în conformitate cu standardele reconoscute internațional, de către o organizație de audit extern independentă, selectată de Parlament prin concurs, care nu trebuie să fie angajată de trei ani consecutiv și să nu aibă alte interacțiuni cu Curtea. Proiectul reduce o serie de atribuții ale Președintelui Curții, cum ar fi semnarea hotărârilor Curții, administrarea mijloacelor financiare conform devizului de cheltuieli aprobat etc. Totodată, proiectul prevede că membrii Curţii de Conturi trebuie să aibă studii în domeniul economic, financiar sau juridic şi o experienţă în aceste domenii de cel puţin 10 ani, dintre care 5 ani experinţă de management.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.